"Sự giảm sút của khối ngoại trong phiên giao dịch ngày 27/11"

Khối ngoại chỉ mua ròng 45 tỷ đồng trong phiên giao dịch ngày 27/11, với sự tập trung vào các cổ phiếu chứng khoán. Xem chi tiết dưới đây.

Khối ngoại giao dịch trên sàn HOSE và HNX đã có một phiên giao dịch kém sôi động vào ngày 27/11.

Tổng giá trị mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài đạt 45 tỷ đồng, giảm mạnh so với phiên trước đó. Các cổ phiếu chứng khoán là tâm điểm của hoạt động mua ròng này.

Mua ròng trên sàn HOSE

Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 26,66 triệu đơn vị, tổng giá trị 635,3 tỷ đồng, giảm 43,13% về khối lượng và 50,49% về giá trị so với phiên cuối tuần trước. Trong số này, cổ phiếu HPG được mua ròng mạnh nhất với khối lượng đạt hơn 2,75 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 72,7 tỷ đồng. Cổ phiếu VPB cũng được mua ròng nhiều với khối lượng hơn 1,7 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 32,82 tỷ đồng. Trong khi đó, cổ phiếu SSI bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng hơn 1,5 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 47,33 tỷ đồng.

Mua ròng trên sàn HNX

Trên sàn HNX, khối ngoại đã mua vào 510.710 đơn vị, giá trị đạt 17,7 tỷ đồng, tăng 146,95% về lượng và 372% về giá trị so với phiên trước. Cổ phiếu PVS là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với khối lượng 304.000 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 11,34 tỷ đồng. Trong khi đó, cổ phiếu TIG bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 138.500 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 1,47 tỷ đồng.

Mua ròng trên sàn UPCoM

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại đã mua vào 381.200 đơn vị, giá trị mua vào đạt 7,13 tỷ đồng, giảm 63,82% về lượng và 69,37% về giá trị so với phiên trước. Cổ phiếu TCI là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 265.700 đơn vị, giá trị đạt 3,1 tỷ đồng. Trong khi đó, cổ phiếu VEA bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 100.500 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 3,24 tỷ đồng.

Tổng kết

Tổng cộng, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 854.910 đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 45,27 tỷ đồng. Đây là một sự giảm sút đáng kể so với phiên giao dịch cuối tuần trước. Các cổ phiếu chứng khoán vẫn là tâm điểm của hoạt động mua ròng của khối ngoại. Việc giảm sút này có thể phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư nước ngoài trong bối cảnh thị trường đang có nhiều biến động.

Nguồn: Báo Đầu Tư

VNIndex 1,088.06 -7.55 -0.69%
HNX 223.89 -2.22 -0.99%
UPCOM 84.5 -0.5 -0.59%
[question] Cổ phiếu nào được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trên sàn HOSE trong phiên giao dịch ngày 27/11?,Khối ngoại đã mua ròng tổng cộng bao nhiêu đơn vị trên sàn UPCoM trong phiên giao dịch ngày 27/11?