Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 16/11: BVH, SBT, BID, C47, C69, TIX, CSC, GKM, HHC và TA9

Cập nhật thông tin sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 16/11 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 16/11:

BVH, SBT, BID, C47, C69, TIX, CSC, GKM, HHC và TA9

BVH:

Tập đoàn Bảo Việt thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 9,54%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào ngày 28/11/2023 và thanh toán bắt đầu từ ngày 28/12/2023.

SBT:

CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa thông qua phương án trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt cho cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi có quyền chuyển đổi theo tỷ lệ 12%. Thanh toán dự kiến bắt đầu từ ngày 15/12/2023.

BID:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV thông qua việc phát hành hơn 641,9 triệu cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 100:12,69 từ nguồn lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quý năm 2021. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào ngày 29/11/2023.

C47:

CTCP Xây dựng 47 thông qua phương án phát hành hơn 3,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 theo tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào ngày 30/11/2023.

C69:

Ông Phạm Văn Tùng, Phó tổng giám đốc CTCP Xây dựng 1369 đăng ký bán 2,2 triệu cổ phiếu C69 từ ngày 17/11 đến 14/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Tùng đang nắm giữ hơn 2,78 triệu cổ phiếu C69, tỷ lệ 4,5%.

TIX:

Ngày 22/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 của CTCP Tanimex, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 23/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12,5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 27/12/2023.

CSC:

CTCP Chứng khoán châu Á Thái Bình Dương (APS), cổ đông của CTCP Tập đoàn COTATA Việt Nam đã mua vào hơn 980.000 cổ phiếu CSC từ ngày 11/10 đến 09/11. Qua đó, nâng sở hữu tại CSC lên hơn 991.000 cổ phiếu, tỷ lệ 3,18%.

GKM:

CTCP Chứng khoán APG, cổ đông lớn của CTCP GKM Holdings đã bán ra 442.000 cổ phiếu GKM trong ngày 10/11. Qua đó, giảm sở hữu tại GKM xuống còn hơn 1,53 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,9% và không còn là cổ đông lớn của GKM.

HHC:

Ông Lê Mạnh Linh, cổ đông trong nhóm cổ đông lớn liên quan đến Công ty Tài chính cổ phần Điện lực tại CTCP Bánh kẹo Hải Hà đã bán ra 400.000 cổ phiếu HHC trong ngày 13/11. Qua đó, chỉ còn nắm giữ 100 cổ phiếu HHC.

Ngày 28/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 của CTCP Xây lắp Thành An 96, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 29/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10,6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 12/12/2023.

Nguồn: Báo Đầu Tư

VNIndex 1,122.5 12.77 1.14%
HNX 227.88 0.45 0.2%
UPCOM 87.0 0.35 0.41%
[question] Cổ đông nào đã mua vào hơn 980.000 cổ phiếu CSC?,Tập đoàn Bảo Việt sẽ trả cổ tức năm 2022 bằng phương thức nào?