Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 24/10: CII, ITA, ICT, PVS, DTD, PVC, NRC, RCL

Cập nhật thông tin về các sự kiện chứng khoán quan trọng ngày 24/10 liên quan đến CII, ITA, ICT, PVS, DTD, PVC, NRC, RCL.

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 24/10: CII, ITA, ICT, PVS, DTD, PVC, NRC, RCL

CII: Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII – HOSE), ông Lê Quốc Bình, đã bán toàn bộ hơn 6,04 triệu cổ phiếu CII sở hữu, tỷ lệ 2,13% từ ngày 10/10 đến 23/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Ông Bình cũng thông báo rằng bà Phạm Thị Thúy Hằng, vợ của ông, đã bán toàn bộ 4 triệu cổ phiếu CII sở hữu, tỷ lệ 1,41%.

ITA: CTCP Đầu tư Đô thị Sài Gòn – Mekong, cổ đông, tổ chức có liên quan đến bà Đặng Thị Hoàng Yến – Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA – HOSE), đã đăng ký bán toàn bộ hơn 31,88 triệu cổ phiếu ITA sở hữu, tỷ lệ 3,4%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 26/10 đến 24/11 theo phương thức thỏa thuận.

ICT: Ngày 09/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 của CTCP Viễn thông – Tin học Bưu điện (ICT – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 10/11. Cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 21/11/2023.

PVS: Ngày 26/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 của Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 27/10. Cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/11/2023.

DTD: Ngày 30/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (DTD – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 31/10. Cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).

PVC: Ngày 26/10, Tổng CTCP Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – PVChem (PVC – HNX) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Cổ phiếu thưởng sẽ được phân phối theo tỷ lệ 10:2 và phát hành 21,2 triệu cổ phiếu chào bán theo tỷ lệ 10:4,24, với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

NRC: CTCP Đầu tư PiXi, cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Danh Khôi (NRC – HNX), đã bán ra hơn 1,29 triệu cổ phiếu NRC trong ngày 17/10. Số lượng cổ phiếu sở hữu của CTCP Đầu tư PiXi tại NRC giảm xuống còn hơn 4,54 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,91%.

RCL: CTCP Đầu tư CORES, cổ đông của CTCP Địa ốc Chợ Lớn (RCL – HNX), đã mua vào 100.000 cổ phiếu RCL trong ngày 12/10. Số lượng cổ phiếu sở hữu của CTCP Đầu tư CORES tại RCL tăng lên hơn 777.000 cổ phiếu, tỷ lệ 5,61%.

Đó là những sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 24/10 liên quan đến các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán. Các nhà đầu tư nên theo dõi và cân nhắc thông tin này để có quyết định đầu tư phù hợp.

VNIndex 1,093.53 -14.5 -1.33%
HNX 226.26 -2.19 -0.97%
UPCOM 85.25 -0.37 -0.44%
[question] Ai đã bán toàn bộ cổ phiếu CII và ITA của mình trong ngày 24/10?,Cổ tức của ICT và PVS sẽ được trả bằng phương thức nào?