Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 26/10: PC1, ASG, DXG, MBB, PVI, INC, VC7 và PVS

Cập nhật thông tin về các sự kiện chứng khoán quan trọng ngày 26/10, bao gồm việc chuyển nhượng vốn tại PC1, phát hành cổ phiếu của ASG, mua cổ phiếu DXG bởi Dragon Capital, mua cổ phiếu MBB bởi SCIC, đăng ký mua cổ phiếu PVI bởi HDI Global SE, ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức của INC và VC7, và cổ tức của PVS.

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 26/10:

PC1, ASG, DXG, MBB, PVI, INC, VC7 và PVSPC1: Tập đoàn PC1 thông qua việc nhận chuyển nhượng toàn bộ 70% phần vốn góp của Asia Dragon Trading Lte, Ltd (ADT) tại Công ty phát triển Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng. Thời gian thực hiện trong quý IV/2023.

ASG:

Tập đoàn ASG thông qua việc triển khai phương án phát hành hơn 15,13 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:20, với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023-2024.

DXG:

Nhóm cổ đông lớn do Dragon Capital quản lý tại Tập đoàn Đất Xanh đã mua vào 3,5 triệu cổ phiếu DXG trong ngày 19/10. Qua đó, nâng sở hữu chung của cả nhóm lên hơn 96,16 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,1%.

MBB:

Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC, cổ đông của Ngân hàng TMCP Quân đội đã mua vào 1,62 triệu cổ phiếu MBB từ ngày 25/9 đến 24/10 theo phương thức khớp lệnh. Qua đó, nâng sở hữu tại MBB lên 3 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,06%.

PVI:

HDI Global SE, cổ đông lớn của CTCP PVI đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu PVI từ ngày 30/10 đến 28/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, cổ đông trên đang nắm giữ hơn 90,1 triệu cổ phiếu PVI, tỷ lệ 38,47%.

INC:

Ngày 01/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 của CTCP Tư vấn đầu tư IDICO, ngày đăng ký cuối cùng là 02/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/11/2023.

VC7:

Ngày 07/11, Tập đoàn BGI sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua hơn 48 triệu cổ phiếu phát hành thêm theo tỷ lệ 1:1, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

PVS:

Ngày 26/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 của Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, ngày đăng ký cuối cùng là 27/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/11/2023.

Các sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 26/10 liên quan đến việc chuyển nhượng vốn, phát hành cổ phiếu, mua cổ phiếu và trả cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán. Những thông tin này đều được công bố và cập nhật để các nhà đầu tư và người quan tâm có thể nắm bắt và đưa ra quyết định đầu tư hợp lý.

Trong đó, Tập đoàn PC1 thông qua việc nhận chuyển nhượng toàn bộ 70% phần vốn góp của Asia Dragon Trading Lte, Ltd (ADT) tại Công ty phát triển Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2023. Đây là một sự kiện quan trọng cho PC1, đồng thời tạo ra tiềm năng phát triển trong lĩnh vực khu công nghiệp.

Tập đoàn ASG cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán hấp dẫn. Đây là một cơ hội để cổ đông hiện hữu mua thêm cổ phiếu và gia tăng sở hữu trong công ty.

Nhóm cổ đông lớn do Dragon Capital quản lý tại Tập đoàn Đất Xanh đã mua vào 3,5 triệu cổ phiếu DXG, nâng tỷ lệ sở hữu lên 5,1%. Điều này cho thấy sự tin tưởng và quan tâm của nhà đầu tư đối với tiềm năng phát triển của DXG.

Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC đã mua vào cổ phiếu MBB, nâng tỷ lệ sở hữu tại Ngân hàng TMCP Quân đội lên 0,06%. Điều này cho thấy sự quan tâm và đánh giá tích cực về tiềm năng tăng trưởng của MBB.

HDI Global SE, cổ đông lớn của CTCP PVI, đăng ký mua thêm cổ phiếu PVI, tăng tỷ lệ sở hữu lên 38,47%. Điều này cho thấy sự tin tưởng và đánh giá cao về triển vọng phát triển của PVI.

Ngoài ra, còn có các sự kiện khác như ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức của CTCP Tư vấn đầu tư IDICO và Tập đoàn BGI, cùng với việc trả cổ tức của Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

Các sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 26/10 đều mang lại thông tin quan trọng và cơ hội đầu tư

VNIndex 1,101.66 -4.24 -0.38%
HNX 227.01 -1.89 -0.83%
UPCOM 85.57 0.03 0.04%
[question] Ai là nhóm cổ đông lớn của CTCP PVI?,Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam sẽ trả cổ tức bằng hình thức nào?