Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 27/9: Bán cổ phiếu VNS, PIT, SSB và giao dịch cổ tức PPC, AGR, HT1

Những sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 27/9 bao gồm việc bán cổ phiếu của VNS, PIT, SSB và giao dịch cổ tức của PPC, AGR, HT1.

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 27/9:

Bán cổ phiếu VNS, PIT, SSB và giao dịch cổ tức PPC, AGR, HT1

VNS:

Tael Two Parters Ltd, cổ đông lớn của CTCP Ánh Dương Việt Nam (VNS – HOSE) đã đăng ký bán 2,5 triệu cổ phiếu VNS từ ngày 29/9 đến 27/10 thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Nếu giao dịch thành công, cổ đông này sẽ giảm sở hữu tại VNS xuống còn hơn 9,91 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 14,71%.

PIT:

Công ty TNHH MTV - TCT Xây lắp và TM Petrolimex, công ty mẹ của CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex (PIT – HOSE) đã bán thoái vốn toàn bộ hơn 8 triệu cổ phiếu PIT sở hữu, tỷ lệ 52,67% từ ngày 25/8 đến 22/9.

SSB:

Ông Vũ Đình Khoán, Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – SeABank (SSB – HOSE) đã đăng ký bán 150.000 cổ phiếu SSB từ ngày 02/10 đến 06/10 thông qua phương thức thỏa thuận. Dự kiến giao dịch thành công, ông Khoán sẽ giảm sở hữu tại SSB xuống còn hơn 5,32 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,217%.

PPC:

Ngày 17/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2022 của CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 18/10. Cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 4%, thanh toán bắt đầu từ ngày 27/10/2023.

AGR:

Ngày 04/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 của CTCP Chứng khoán Agribank – Agriseco (AGR – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 05/10. Cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/10/2023.

HT1:

Ngày 09/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 của CTCP Xi măng Vicem Hà Tiên (HT1 – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 10/10. Cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 4%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/10/2023.

Ngoài ra, còn có những sự kiện khác đáng chú ý trong ngày 27/9:

LDP:

CTCP Chứng khoán APG (APG), cổ đông lớn của CTCP Dược Lâm Đồng – Ladophar (LDP – HNX) đã mua vào 197.200 cổ phiếu LDP trong ngày 21/9. Qua đó, nâng sở hữu tại LDP lên hơn 1,4 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 11,02%.

TOT:

CTCP Transimex Logistics (TOT – HNX) thông qua phương án phát hành hơn 2,32 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ tại CTCP Transimes (TMS).

Ông Lưu Danh Đức, Ủy viên HĐQT CTCP Chứng khoán SHS (SHS – HNX) đã bán toàn bộ 375.000 cổ phiếu SHS sở hữu từ ngày 15/9 đến 20/9.

Đó là những sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 27/9. Các nhà đầu tư cần theo dõi và đánh giá kỹ lưỡng trước khi ra quyết định đầu tư vào các cổ phiếu liên quan.

VNIndex 1,153.85 15.89 1.38%
HNX 235.84 6.09 2.58%
UPCOM 88.73 0.32 0.36%
[question] Ai là cổ đông lớn của CTCP Ánh Dương Việt Nam (VNS) và đăng ký bán bao nhiêu cổ phiếu?,Ngày nào là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức của CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC)?