Sự kiện chứng khoán quan trọng ngày 20/10: TDG, C47, SSB, HMH, NRC, GKM và PVC

Cập nhật thông tin về các sự kiện chứng khoán quan trọng ngày 20/10, bao gồm phát hành cổ phiếu, giao dịch cổ phiếu và chào bán cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Sự kiện chứng khoán quan trọng ngày 20/10:

TDG, C47, SSB, HMH, NRC, GKM và PVC

TDG:

CTCP Đầu tư TDG Global (TDG - HOSE) thông qua phương án phát hành hơn 922.000 cổ phiếu ESOP, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành.

C47:

Công ty TNHH VP Invest, cổ đông lớn của CTCP Xây dựng 47 (C47 - HOSE) đăng ký bán hơn 1,77 triệu cổ phiếu C47 từ ngày 24/10 đến 21/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ giảm sở hữu tại C47 xuống còn 5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 15,13%.

SSB:

"Ông Lê Quốc Long, Quyền tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank (SSB - HOSE) đã bán ra hơn 5,02 triệu cổ phiếu SSB trong ngày 18/10 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, ông Long đã giảm sở hữu tại SSB xuống còn hơn 3,2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,13%," ông/bà Long nói.

HMH:

CTCP Đại lý Cánh Đồng Xanh, cổ đông, tổ chức có liên quan đến ông Phan Trọng Long - Giám đốc CTCP Hải Minh (HMH - HNX) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu HMH từ ngày 23/10 đến 17/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, cổ đông trên đang nắm giữ hơn 508.000 cổ phiếu HMH, tỷ lệ 3,96%.

NRC:

CTCP Đầu tư PiXi, cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Danh Khôi (NRC - HNX) đã bán ra 1 triệu cổ phiếu NRC trong ngày 10/10. Qua đó, giảm sở hữu tại NRC xuống còn hơn 5,83 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,3%.

GKM:

CTCP Chứng khoán APG, cổ đông lớn của CTCP Khang Minh Group (GKM - HNX) đã mua vào 817.000 cổ phiếu GKM trong ngày 17/10. Qua đó, nâng sở hữu tại GKM lên hơn 6,06 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 19,29%.

PVC:

Ngày 26/10 tới, Tổng CTCP Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - PVChem (PVC - HNX) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chào bán 21,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:4,24, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và phát hành 10 triệu cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 10:2.

Trên đây là những sự kiện chứng khoán quan trọng ngày 20/10. Các nhà đầu tư nên theo dõi và nắm rõ thông tin này để có những quyết định đầu tư chính xác và hiệu quả.

VNIndex 1,108.03 20.18 1.82%
HNX 228.45 5.0 2.19%
UPCOM 85.58 0.58 0.68%
[question] Cổ đông lớn nào của CTCP Xây dựng 47 đăng ký bán cổ phiếu C47?,Ai đã mua vào cổ phiếu GKM của CTCP Khang Minh Group?