Sự phát triển của GDP bình quân Việt Nam so với các nước ASEAN

Sự phát triển của GDP bình quân Việt Nam so với các nước ASEAN

Từ năm 1989 đến nay, GDP bình quân của Việt Nam đã trải qua một hành trình phát triển đáng kinh ngạc so với các nước ASEAN. Bài viết này sẽ trình bày về sự thay đổi của GDP bình quân Việt Nam so với Campuchia, Lào và Philippines.

GDP bình quân từng xếp thứ 9/10 khối ASEAN

Năm 1989, GDP bình quân đầu người của Việt Nam đạt 96,13 USD, xếp thứ 9/10 trong khối ASEAN. Tuy nhiên, qua các năm, Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, vượt qua nhiều quốc gia trong khu vực.

Việt Nam đã mất 7 năm để vượt qua Campuchia

Năm 1996, GDP bình quân của Việt Nam đã chính thức vượt qua Campuchia sau 7 năm.

GDP bình quân của Việt Nam đã mất 8 năm để vượt qua Lào

Năm 1997, GDP bình quân của Việt Nam đã vượt qua Lào sau 8 năm.

GDP bình quân của Việt Nam đã vượt thêm Philippines

Đến năm 2019, GDP bình quân của Việt Nam đã vượt thêm Philippines. Năm 2019, GDP bình quân của Việt Nam đạt khoảng 3.491 USD, trong khi GDP bình quân của Lào chỉ đạt khoảng 2.598,5 USD, Campuchia đạt khoảng 2.595,23 USD và Philippines đạt khoảng 3.413,85 USD. Việt Nam đã chính thức vượt qua Philippines sau 30 năm.

Sau 34 năm nỗ lực phát triển, GDP bình quân của Việt Nam đã tăng từ 96,13 USD năm 1989 lên 4.163 USD năm 2022

Đây là một thành tựu đáng kinh ngạc và chứng tỏ sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam.

GDP bình quân của Việt Nam có mức tăng lớn nhất trong khu vực ASEAN, gấp 43 lần

Các quốc gia khác trong khu vực cũng có sự cải thiện nhưng chậm hơn, với Myanmar (gấp hơn 26 lần), Lào (gấp gần 12,3 lần), Campuchia (gấp 12 lần), Indonesia (gấp 9 lần), Singapore (gấp 8 lần), Thái Lan (gấp 5,2 lần), Malaysia (gấp 5,1 lần), Philippines (gấp 4,3 lần) và Brunei (gấp 3,2 lần).

Việt Nam đặt ra mục tiêu phấn đấu đạt các tiêu chí của nước công nghiệp

Nghị quyết của Trung ương yêu cầu đến năm 2030, Việt Nam cơ bản đạt được các tiêu chí của nước công nghiệp, trong đó là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại và thu nhập trung bình cao.

Chính phủ đặt mục tiêu, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP cả nước bình quân đạt khoảng 7,0%/năm giai đoạn 2021 - 2030

Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 7.500 USD. Đồng thời, tỷ trọng các ngành kinh tế cũng sẽ có sự thay đổi, với khu vực dịch vụ đạt trên 50%, khu vực công nghiệp - xây dựng trên 40%, và khu vực nông, lâm, thủy sản dưới 10%.

Nghị quyết cũng đề ra các mục tiêu khác như tăng năng suất lao động, đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP), phát triển đô thị bền vững, xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện, phát triển hạ tầng số và hạ tầng dữ liệu, và phát triển kết cấu hạ tầng quốc gia.

Với những mục tiêu này, Việt Nam đang tiếp tục nỗ lực phát triển kinh tế và nâng cao đời sống của người dân, để trở thành một nước có nền kinh tế mạnh mẽ và bền vững trong khu vực ASEAN.

[question] Từ năm 1989 đến năm 2022, GDP bình quân của Việt Nam đã tăng lên bao nhiêu lần?,Việt Nam xếp thứ mấy trong khối ASEAN về GDP bình quân?