Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo trong đầu tư chứng khoán: Liệu AI có thể thay thế môi giới?

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo trong đầu tư chứng khoán: Liệu AI có thể thay thế môi giới?

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra khả năng của AI trong dự đoán xu hướng giá cổ phiếu dựa trên thông tin tin tức. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế và con người cần nhận thức về xu hướng này.

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo trong đầu tư chứng khoán: Liệu AI có thể thay thế môi giới?

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đã mang lại những tiềm năng đáng kể trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán. Theo một nghiên cứu gần đây của ĐH Florida, AI có khả năng dự đoán xu hướng giá cổ phiếu dựa trên thông tin tin tức với tỷ lệ đoán đúng là 51%.

Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) như ChatGPT để đánh giá khả năng của AI trong việc hiểu về thị trường tài chính mà không cần được "đào tạo" trước. Họ đã cung cấp thông tin về các tin tức tài chính và yêu cầu AI đưa ra đánh giá về tác động của tin tức đó đến giá cổ phiếu.

Kết quả cho thấy ChatGPT có khả năng xuất sắc trong việc dự đoán xu hướng giá cổ phiếu dựa trên thông tin được cung cấp. Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ được thực hiện trong giai đoạn từ tháng 10/2021 đến tháng 12/2022 và không biết điều gì xảy ra trên thị trường chứng khoán trong giai đoạn này.

Theo giáo sư Alejandro Lopez-Lira, mô hình AI như ChatGPT có thể giúp công việc của các chuyên gia phân tích trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, cần nhận thức rằng AI vẫn còn nhiều hạn chế và không nên hoàn toàn phụ thuộc vào những lời khuyên tài chính mà AI đưa ra.

Một trong những hạn chế của AI là sự cạnh tranh trong việc tận dụng lợi thế thông tin.

Hiện tại, các công cụ AI như ChatGPT thường tập trung vào các giao dịch trong ngày và tận dụng lợi thế thông tin từ các cổ phiếu có giá trị vốn hóa nhỏ. Tuy nhiên, khi số lượng công ty sử dụng AI tăng lên, cơ hội tận dụng lợi thế thông tin sẽ thu hẹp và con người sẽ khó có thể cạnh tranh trong các giao dịch tần suất cao.

Mặc dù AI có khả năng dự đoán xu hướng giá cổ phiếu, nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn tránh đặt cược chống lại thuật toán của các nhà đầu tư định chế. Tuy nhiên, cần nhận thức rằng AI đang phát triển và sẽ được ứng dụng nhiều hơn trong tương lai.

Trong kết luận, trí tuệ nhân tạo đang phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán. AI có khả năng dự đoán xu hướng giá cổ phiếu dựa trên thông tin tin tức, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế và con người cần nhận thức về xu hướng này.

[question] Tỷ lệ đoán đúng của ChatGPT trong việc dự đoán xu hướng giá cổ phiếu là bao nhiêu?,Theo nghiên cứu, AI có tiềm năng thay thế vai trò của ai trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán?