Sự phục hồi của xuất khẩu và khuyến nghị của WB cho Việt Nam

Xuất khẩu đang phục hồi, trong khi tiêu dùng trong nước và tín dụng tăng trưởng chậm. WB khuyến nghị Chính phủ tiếp tục hỗ trợ kinh tế và kéo dài chương trình đến năm 2024.

Sự phục hồi của xuất khẩu và khuyến nghị của WB cho Việt Nam

Sản xuất công nghiệp đang có dấu hiệu cải thiện, nhưng triển vọng vẫn còn bấp bênh, theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới (WB) về kinh tế Việt Nam. Các hoạt động kinh tế từ phía cung vẫn tiếp tục có sự cải thiện nhỏ. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) hàng tháng đã bắt đầu tăng trưởng dương kể từ tháng 4 năm 2023.

Trong tháng 10 năm 2023, IIP tăng 2,89% so với tháng trước và 5,83% so với cùng kỳ năm trước.

Sự cải thiện này đến từ việc mở rộng sản xuất công nghiệp của các sản phẩm xuất khẩu chủ chốt như giày dép và sản phẩm da, điện tử, máy tính, điện thoại di động, phương tiện cơ giới và thiết bị vận tải.

Tuy nhiên, triển vọng phục hồi vẫn chưa chắc chắn.

Chỉ số PMI của Việt Nam vẫn ở trong vùng suy giảm trong tháng 10. Số lượng đơn đặt hàng mới chỉ tăng nhẹ và không đủ để khuyến khích doanh nghiệp mở rộng sản xuất.

Xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa trong tháng 10 tiếp tục phục hồi để đáp ứng nhu cầu bên ngoài.

Xuất khẩu tăng 1,6% so với tháng trước và 6,01% so với cùng kỳ năm trước. Các sản phẩm chính như điện tử và máy móc đóng góp vào sự tăng trưởng xuất khẩu. Tăng trưởng nhập khẩu có liên quan chặt chẽ với sự phục hồi của xuất khẩu, do nguyên liệu đầu vào nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu chiếm 94% tổng lượng nhập khẩu.

Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy xuất khẩu và nhập khẩu lũy kế trong 10 tháng vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm trước, giảm lần lượt là 6,9% và 12,4%.

Suy giảm kinh tế vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến ngân sách Chính phủ. Thu ngân sách giảm 4,5% trong 10 tháng đầu năm 2023 do hoạt động kinh tế chậm lại. Tuy nhiên, chi tiêu công tăng 11,4% để hỗ trợ nền kinh tế suy giảm. Giải ngân đầu tư công cũng tăng 35% trong 10 tháng đầu năm, nhưng chỉ chiếm 55,3% mức phân bổ ngân sách vốn hàng năm.

WB khuyến nghị Chính phủ kéo dài chương trình hỗ trợ kinh tế đến năm 2024 để cho phép các dự án đầu tư được triển khai đầy đủ.

Việc chuẩn bị các dự án có chất lượng cao hơn và cải cách thủ tục đầu tư công sẽ giúp đẩy nhanh quá trình thực hiện. Đầu tư vào cơ sở hạ tầng xanh và có khả năng phục hồi sẽ giúp thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

Trong khi xuất khẩu đang phục hồi, tiêu dùng trong nước và tín dụng tăng trưởng chậm, Chính phủ cần tiếp tục hỗ trợ kinh tế thông qua việc thúc đẩy giải ngân đầu tư công.

Tuy nhiên, việc triển khai ngân sách đầu tư vẫn đối mặt với những thách thức. WB khuyến nghị kéo dài chương trình hỗ trợ kinh tế đến năm 2024 để đảm bảo các dự án đầu tư được triển khai đầy đủ và hiệu quả.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa đã phục hồi như thế nào trong tháng 10?,WB khuyến nghị Chính phủ có biện pháp nào để thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững?