Sự phục hồi mạnh mẽ của FDI tại Việt Nam

Sự phục hồi mạnh mẽ của FDI tại Việt Nam

Số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê cho thấy, sau một thời gian suy giảm, việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam đang trở lại mạnh mẽ. Tổng vốn FDI đăng ký và vốn thực hiện đều tăng, cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư vào môi trường đầu tư của Việt Nam.

Sau một thời gian dài suy giảm, việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam đang trở lại mạnh mẽ.

Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê, tổng vốn FDI đăng ký và vốn thực hiện đều tăng, cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư vào môi trường đầu tư của Việt Nam.

Tình hình FDI tại Việt Nam

Theo ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư - KH&ĐT), tình hình thu hút dòng vốn FDI vào Việt Nam đang dần tích cực. Trong tháng 8/2023, vốn đầu tư mới và góp vốn, mua cổ phần tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, đến ngày 20/8, tổng vốn FDI đạt gần 18,15 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đầu mới đạt 8,87 tỷ USD, tăng 39,7% và vốn đầu tư thông qua góp vốn, mua cổ phần đạt 4,47 tỷ USD, tăng 62,8%. Tuy nhiên, nguồn vốn tăng thêm chỉ đạt 4,53 tỷ USD, giảm 39,7%.

Ông Đỗ Nhất Hoàng nhận định: "Nguồn vốn đầu tư điều chỉnh có xu hướng cải thiện hơn theo từng tháng so với các tháng đầu năm nay. Mức giảm của 8 tháng năm nay chỉ còn 39,7%, thấp hơn so với các tháng trước đó. Số lượt dự án điều chỉnh vốn cũng duy trì mức tăng so với cùng kỳ. Với tốc độ này, kỳ vọng niềm tin của các nhà đầu tư vào môi trường đầu tư của Việt Nam và tiếp tục đưa ra các quyết định mở rộng dự án hiện hữu".

Tổng vốn FDI vào Việt Nam trong 8 tháng năm nay đạt 18,15 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vốn đăng ký cấp mới có 1.924 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 8,87 tỷ USD, tăng 69,5% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và tăng 39,7% về số vốn đăng ký.

Các ngành và đối tác đầu tư

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là ngành có vốn đầu tư FDI lớn nhất, đạt 7,55 tỷ USD, chiếm 85,1% tổng vốn đăng ký cấp mới. Ngành kinh doanh bất động sản đạt 472,4 triệu USD, chiếm 5,3%, và các ngành còn lại đạt 851,8 triệu USD, chiếm 9,6%.

Trong số 63 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 8 tháng năm 2023, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 2,45 tỷ USD, chiếm 27,6% tổng vốn đăng ký cấp mới. Trung Quốc đứng thứ hai với 1,88 tỷ USD, chiếm 21,2%, và Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) đạt 1,15 tỷ USD, chiếm 13%.

Đối với lĩnh vực đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 13 tỷ USD, chiếm gần 67,8% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Tiếp tục thu hút FDI

Việt Nam vẫn được xem là điểm sáng trên bản đồ thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đất nước này duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đạt kết quả tăng trưởng tích cực trong bối cảnh khó khăn. Vị thế quốc tế của Việt Nam đang được nâng cao, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tham gia và triển khai thực hiện hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký.

Việt Nam cũng được xếp vào nhóm 20 nền kinh tế có quy mô thương mại lớn nhất thế giới, với sự hiện diện của nhà đầu tư đến từ 143 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đất nước này có lợi thế về nguồn nhân lực và thị trường nội địa, với gần 100 triệu dân và tầng lớp trung lưu đang tăng nhanh, tạo nên một thị trường có sức mua khá lớn.

Tổng kết

Sau một thời gian suy giảm, việc thu hút FDI tại Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ. Số liệu mới nhất cho thấy, tổng vốn FDI đăng ký và vốn thực hiện đều tăng, cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư vào môi trường đầu tư của Việt Nam. Việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, tham gia vào các hiệp định thương mại tự do và có lợi th

[question] Tổng vốn FDI vào Việt Nam trong tháng 8/2023 tăng hay giảm so với cùng kỳ năm trước?,Ngành công nghiệp nào thu hút FDI lớn nhất?