Sự ra đời của Hiệp hội Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu: Bảo vệ quyền lợi và khắc phục tình trạng thua lỗ

Sự ra đời của Hiệp hội Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu: Bảo vệ quyền lợi và khắc phục tình trạng thua lỗ

Sự ra đời của Hiệp hội Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu: Bảo vệ quyền lợi và khắc phục tình trạng thua lỗ

Thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu nhằm bảo vệ quyền lợi của các hội viên và khắc phục tình trạng thua lỗ nặng nề trong ngành.

Sự ra đời của Hiệp hội Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu: Bảo vệ quyền lợi và khắc phục tình trạng thua lỗ

Theo nhiều doanh nghiệp (DN) bán lẻ xăng dầu, thời gian qua, hàng trăm DN luôn trong trạng thái hoạt động bấp bênh, thua lỗ nặng nề nên việc thành lập một hiệp hội là nhằm bảo vệ quyền lợi của các hội viên.

Ngày 24/9, Ban Vận động thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu Việt Nam đã chính thức ra mắt tại TPHCM. Ban vận động sẽ đại diện cho DN bán lẻ xăng dầu Việt Nam vận động và thực hiện các quy định liên quan đến việc xin phép thành lập Hiệp hội.

Ông Giang Chấn Tây, Giám đốc Công ty TNHH MTV Bội Ngọc, cho biết rằng thời gian qua, các DN bán lẻ xăng dầu luôn gặp khó khăn và thua lỗ nặng nề. "Nguyên nhân chính là bởi những quy định hiện hành về kinh doanh xăng dầu không có lợi cho DN bán lẻ, không công bằng đối với các chủ thể tham gia trên thị trường xăng dầu. DN bán lẻ xăng dầu luôn ở thế bất lợi trong việc thương thảo hợp đồng kinh doanh và dẫn đến DN luôn gặp khó khăn, thua lỗ kéo dài", ông Giang Chấn Tây nói.

Vụ khủng hoảng thiếu xăng dầu ở phía Nam và sau đó lan ra phía Bắc gần đây đã khiến nhiều DN bán lẻ phải đóng cửa do hết hàng và thua lỗ vì không còn vốn để hoạt động kinh doanh. Do đó, tập thể các DN bán lẻ xăng dầu mong muốn thành lập hiệp hội để đại diện cho tiếng nói và bảo vệ quyền lợi cho các hội viên.

Hiệp hội Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu sẽ đảm bảo tính pháp lý cho các DN bán lẻ, góp phần khắc phục tình trạng thua lỗ kéo dài trong ngành. Đồng thời, hiệp hội cũng sẽ cung cấp thông tin giá cả thị trường xăng dầu và dự đoán giá bán lẻ để các DN bán lẻ thuận tiện trong việc đặt hàng, kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn và phục vụ người tiêu dùng tốt hơn.

Hiện nay, Hiệp hội Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu có 12 thành viên, do ông Giang Chấn Tây làm Trưởng ban. Sự ra đời của hiệp hội này là một bước tiến quan trọng để bảo vệ quyền lợi và khắc phục tình trạng thua lỗ trong ngành bán lẻ xăng dầu.

Với sự thành lập của Hiệp hội Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu, mong rằng ngành bán lẻ xăng dầu sẽ hoạt động công khai, minh bạch và phát triển ổn định hơn trong tương lai.

[question] Tại sao các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu thua lỗ nặng?,Hiệp hội Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu Việt Nam có bao nhiêu thành viên?