Sự thay đổi của quy mô GRDP ở 3 địa phương hàng đầu năm 2023

Quy mô GRDP của 3 địa phương tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước thay đổi ra sao trong năm 2023?
Tìm hiểu về sự tăng trưởng kinh tế ấn tượng của Bắc Giang, Hậu Giang và Quảng Ninh trong năm 2023 thông qua quy mô GRDP và cơ cấu kinh tế.

Sự tăng trưởng kinh tế của một địa phương có thể được đo lường thông qua quy mô GRDP (Gross Regional Domestic Product).

Trong năm 2023, có ba địa phương ở Việt Nam đã ghi nhận mức tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước, đó là Bắc Giang, Hậu Giang và Quảng Ninh. Hãy cùng tìm hiểu về sự thay đổi của quy mô GRDP và cơ cấu kinh tế của ba địa phương này.

Bắc Giang - Tăng trưởng kinh tế ấn tượng

Theo số liệu từ Cục Thống kê Bắc Giang, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh này trong năm 2023 ước đạt 13,45%. Đây là một con số ấn tượng, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của Bắc Giang. Cụ thể, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 17,25%, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,63%, khu vực dịch vụ tăng 6,56%, và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,14%.

Hậu Giang - Đạt vị trí hàng đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Theo Cục Thống kê Hậu Giang, kinh tế - xã hội của tỉnh này trong năm 2023 có bước tiến khá so với cùng kỳ. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 12,27%, đứng đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long và xếp thứ hai cả nước. Các khu vực kinh tế đều ghi nhận mức tăng trưởng khá cao: khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 3,12%, khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 28,32%, khu vực dịch vụ tăng 8,84%, và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 0,49%.

Quảng Ninh - Đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Hồng

Theo Cục Thống kê Quảng Ninh, tỉnh này đã đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2023. GRDP của Quảng Ninh ước đạt 11,03%, cao hơn so với tốc độ tăng cùng kỳ. Với kết quả này, Quảng Ninh đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Hồng, đứng thứ ba trên toàn quốc và đã liên tục tăng trưởng 2 con số trong 9 năm.

Cơ cấu kinh tế của ba địa phương

Cơ cấu kinh tế của mỗi địa phương cũng có sự thay đổi đáng chú ý trong năm 2023. Ở Bắc Giang, cơ cấu kinh tế dịch chuyển mạnh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp cả năm ước đạt 539 nghìn tỷ đồng, vượt 6,2% so với kế hoạch năm. Ở Hậu Giang, tỷ trọng các khu vực kinh tế cũng có sự chuyển dịch tích cực, với khu vực công nghiệp, xây dựng chiếm tỷ trọng 35,68%, khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng 34,37%, và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,01%. Ở Quảng Ninh, cơ cấu kinh tế có sự phân bổ rõ ràng: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 4,7%, khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 51,9%, khu vực dịch vụ chiếm 30,7%, và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 12,7%.

Ba địa phương này đã đạt được những thành tựu đáng kể trong năm 2023 và đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của cả nước. Sự tăng trưởng kinh tế và cơ cấu kinh tế của Bắc Giang, Hậu Giang và Quảng Ninh là một minh chứng cho sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Quy mô GRDP của tỉnh Bắc Giang và Quảng Ninh trong năm 2023 dự kiến là bao nhiêu?,Khu vực nào đóng góp nhiều nhất vào tăng trưởng GRDP của Hậu Giang trong năm 2023?