Sự thay đổi trong thị trường chứng khoán: Khối ngoại bán ròng gần 200 tỷ đồng trong phiên 7/11

Thị trường chứng khoán đảo chiều giảm sau 4 phiên tăng liên tiếp, và nhà đầu tư nước ngoài cũng đã quay ra bán ròng gần 200 tỷ đồng, với MWG là mã bị bán mạnh nhất.

Thị trường chứng khoán đã trải qua một phiên giao dịch đầy biến động vào ngày 7/11.

Sau 4 phiên tăng liên tiếp, thị trường đã đảo chiều giảm. Bên cạnh áp lực bán trong nước, nhà đầu tư nước ngoài cũng đã quay ra bán ròng gần 200 tỷ đồng, trong đó cổ phiếu MWG vẫn là mã bị bán mạnh nhất.

Khối ngoại đã mua vào 39,25 triệu đơn vị trên sàn giao dịch HOSE, tổng giá trị đạt 974,37 tỷ đồng, giảm 28,16% về khối lượng và 33,83% về giá trị so với phiên đầu tuần (ngày 6/11).

Trong khi đó, khối ngoại đã bán ra 53,29 triệu đơn vị, giá trị đạt 1.239,32 tỷ đồng, tăng 21,42% về khối lượng và 10,65% về giá trị so với phiên trước. Từ đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 14,04 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị bán ròng là 264,95 tỷ đồng. Trong khi đó, phiên trước đó, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 10,75 triệu đơn vị, với giá trị mua ròng đạt 352,5 tỷ đồng.

Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, khối ngoại đã mua ròng mạnh nhất cổ phiếu HPG với khối lượng đạt 3,7 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng đạt 95,2 tỷ đồng.

Cổ phiếu DGC đứng ở vị trí thứ 2 với khối lượng mua ròng đạt 0,46 triệu đơn vị, tương đương giá trị mua ròng là 40,62 tỷ đồng. Tuy nhiên, cổ phiếu MWG vẫn là mã bị bán ròng mạnh nhất, với giá trị bán ròng đạt 120,81 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng là 3,14 triệu đơn vị.

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại đã mua vào 6,53 triệu đơn vị, với giá trị đạt 116,11 tỷ đồng, giảm 44,43% về lượng và 41,85% về giá trị so với phiên trước.

Trong khi đó, khối ngoại đã bán ra 3,38 triệu đơn vị, với giá trị đạt 59,09 tỷ đồng, giảm 13,55% về lượng và 6,12% về giá trị so với phiên trước. Do đó, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 3,15 triệu đơn vị, với giá trị mua ròng đạt 57,02 tỷ đồng, giảm 59,82% về lượng và 58,3% về giá trị so với phiên trước.

Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu SHS với khối lượng đạt 2,89 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng đạt 46,29 tỷ đồng.

IDC cũng được mua ròng với giá trị 6,3 tỷ đồng, CEO với giá trị 2,36 tỷ đồng, và PVS với giá trị 1,69 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại đã mua vào 723.210 đơn vị, với giá trị mua vào đạt 20,62 tỷ đồng, giảm 67,8% về lượng và 71,6% về giá trị so với phiên trước.

Trái lại, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra 675.600 đơn vị, với giá trị đạt 10,29 tỷ đồng, tăng 19,43% về lượng nhưng giảm 46,71% về giá trị so với phiên trước. Do đó, phiên này khối ngoại đã mua ròng 47.610 đơn vị, với giá trị mua ròng đạt 10,33 tỷ đồng, giảm 97,17% về lượng và giảm 80,62% về giá trị so với phiên trước.

Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu MCH với giá trị đạt 3,26 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 43.500 đơn vị.

Tuy nhiên, cổ phiếu PHS dẫn đầu danh mục mua ròng về khối lượng, đạt 258.180 đơn vị, và cổ phiếu VEA vẫn là mã bị bán ròng mạnh nhất, với giá trị bán ròng đạt 1,74 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng là 45.300 đơn vị.

Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài đã quay ra bán ròng 10,84 triệu đơn vị, với giá trị bán ròng tương ứng là 197,6 tỷ đồng.

Trong khi đó, phiên giao dịch hôm qua ngày 6/11, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 20,27 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng đạt 542,55 tỷ đồng.

Nguồn: Báo Đầu Tư

VNIndex 1,080.29 -9.37 -0.87%
HNX 218.29 -1.3 -0.6%
UPCOM 84.61 -0.44 -0.52%
[question] Trong phiên giao dịch ngày 7/11, khối ngoại đã mua ròng cổ phiếu nào trên sàn HOSE?,Trên sàn HNX và UPCoM, khối ngoại đã bán ròng cổ phiếu nào?