Sự ủng hộ trong đảng Cộng hòa có thể khiến ông Trump dễ thua?

Một cuộc khảo sát mới cho thấy hầu hết đảng viên Cộng hòa muốn ông Trump tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024. Tuy nhiên, tỷ lệ người Mỹ không ủng hộ ông cũng đáng kể. Liệu ông Trump có thể chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử tới?

Sự ủng hộ trong đảng Cộng hòa có thể là yếu tố quan trọng quyết định vị thế của ông Trump trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Một cuộc khảo sát mới nhất của AP và Trung tâm nghiên cứu các vấn đề công cộng NORC đã cho thấy gần 2/3 đảng viên Cộng hòa - tương đương 63% - muốn ông Trump ra tái tranh cử.

Tuy nhiên, cuộc khảo sát cũng chỉ ra rằng tỷ lệ người Mỹ không ủng hộ ông Trump cũng đáng kể.

Trong khi 74% đảng viên Cộng hòa cam kết sẽ ủng hộ ông Trump vào tháng 11-2024, thời điểm bỏ phiếu bầu tổng thống Mỹ, thì 53% người Mỹ tuyên bố họ chắc chắn sẽ không ủng hộ ông Trump. 11% số người được khảo sát cho biết họ có thể sẽ không ủng hộ ông Trump vào tháng 11-2024.

Cuộc khảo sát đã được tiến hành trước khi ông Trump bị buộc tội tại bang Georgia đầu tuần này. Tuy nhiên, việc này có thể ảnh hưởng đến sự ủng hộ của đảng viên Cộng hòa và người dân Mỹ đối với ông Trump.

Trong khi đó, tỷ lệ người Mỹ không ủng hộ ông Biden cũng đáng chú ý.

Theo cuộc khảo sát, 43% người Mỹ nói họ chắc chắn sẽ không ủng hộ ông Biden trong cuộc tranh cử tới, và 11% cho biết họ có thể sẽ không ủng hộ ông Biden.

Tuy nhiên, cũng đã có cảnh báo về khả năng ông Trump không thể giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử khi phải cạnh tranh để giành phiếu bầu. Trước đây, ông Trump đã thua số phiếu phổ thông trong cuộc tranh cử năm 2016, chỉ giành chiến thắng nhờ nắm đa số phiếu trong Đại cử tri đoàn. Năm 2020, ông Trump thua ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden với số phiếu phổ thông chênh lệch thậm chí còn lớn hơn: 7 triệu phiếu bầu.

Chiến lược gia đảng Cộng hoà Sarah Longwell đã bình luận về khả năng của ông Trump trong cuộc tranh cử tới. Bà nói: "Có một số lượng đáng kể cử tri đã bỏ phiếu cho ông Trump 2 lần và họ không thể bầu lại cho ông ấy sau tất cả những điều này", đề cập tới vụ bạo loạn tại Điện Capitol và những rắc rối pháp lý mà ông Trump đang đối mặt.

Trong tương lai, sự ủng hộ của đảng viên Cộng hòa và người dân Mỹ sẽ quyết định vị thế của ông Trump trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024. Tuy nhiên, ông Trump cũng sẽ phải đối mặt với những thách thức và khó khăn trong việc giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử này.

[question] Tại sao chỉ có 53% người Mỹ ủng hộ ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống tới?,Ông Trump đã thua ứng viên nào trong cuộc bầu cử năm 2020?