Sửa đổi chính sách thuế: Động lực cho tăng trưởng kinh tế

Sửa đổi chính sách thuế: Động lực cho tăng trưởng kinh tế

Chính sách thuế cần được sửa đổi để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Chuyên gia đề xuất nhiều giải pháp như tăng thuế tiêu thụ đặc biệt và điều chỉnh thuế đất để cải thiện nguồn thu và hỗ trợ doanh nghiệp.

Sửa đổi chính sách thuế: Động lực cho tăng trưởng kinh tế

Kinh tế Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn khi nguồn thu ngân sách có dấu hiệu giảm và bất lợi từ điều kiện bên ngoài. Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, các chuyên gia đề xuất sửa đổi chính sách thuế theo hướng mở rộng nguồn thu và tạo nguồn thu bền vững.

Thách thức đối mặt với kinh tế Việt Nam

Kinh tế Việt Nam năm 2023 đang đối mặt với rất nhiều thách thức, từ diễn biến bất lợi của kinh tế thế giới cho đến những bất ổn nội tại của kinh tế trong nước. Để cải thiện chất lượng tăng trưởng, cơ quan chức năng cần sửa đổi và bổ sung một số chính sách thuế nhằm ổn định thị trường, cải thiện nguồn thu và giảm khó khăn cho doanh nghiệp.

Giải pháp sửa đổi chính sách thuế

PGS.TS Vũ Sỹ Cường, Chuyên gia Tài chính công, Học viện Tài chính, đề xuất nhiều nhóm giải pháp cần triển khai để cải cách hệ thống thuế và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Cụ thể, việc điều chỉnh thuế giá trị gia tăng cần tiến tới áp dụng một mức thuế suất cơ bản. Đồng thời, cần xây dựng lộ trình tăng thuế đối với các mặt hàng như rượu, bia, thuốc lá. Bên cạnh đó, cần tăng mức thuế đất và bổ sung thuế đối với nhà, đồng thời mở rộng đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường.

Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt

Một trong những đề xuất quan trọng là tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với một số sản phẩm như rượu, bia, thuốc lá. Việc này được kỳ vọng sẽ góp phần định hướng sản xuất và hạn chế sử dụng các sản phẩm không có lợi cho sức khỏe. Đồng thời, việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt cũng thể hiện cam kết của Chính phủ đối với phát triển bền vững và an sinh xã hội.

Nỗ lực trong công tác quản lý thu

Trong 11 tháng năm 2023, thu ngân sách lũy kế 11 tháng đầu năm 2023 do cơ quan Thuế quản lý đạt 1.336.002 tỷ đồng, bằng 96,7% so với cùng kỳ. Để đảm bảo thu đạt cao nhất theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã thành lập các Đoàn công tác chỉ đạo thu tại Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong tháng 11 và 12/2023, toàn ngành Thuế tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu. Đồng thời, công tác quản lý, đôn đốc thu hồi nợ, công tác hoàn thuế và ứng dụng công nghệ thông tin cũng được chú trọng. Công tác thanh tra, kiểm tra và công tác kỷ luật, kỷ cương trong toàn ngành cũng được thực hiện mạnh mẽ.

Tăng trưởng kinh tế và thách thức

PGS.TS Phạm Thế Anh, Kinh tế trưởng VESS, phân tích rằng sự chậm lại của dòng thương mại và đầu tư quốc tế đã gây khó khăn cho kinh tế Việt Nam. Mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế đã cải thiện nhẹ qua các quý, nhưng vẫn đứng dưới mức trung bình trước đại dịch.

Doanh nghiệp cũng gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn. Lạm phát tổng thể đã giảm trong nửa đầu năm, nhưng lại có xu hướng tăng trở lại trong Quý III/2023. Lạm phát cơ bản vẫn đang tồn tại trong khi rủi ro tăng giá mới lại xuất hiện.

Kết luận

Sửa đổi chính sách thuế là một yếu tố quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt và điều chỉnh thuế đất có thể cải thiện nguồn thu và hỗ trợ doanh nghiệp. Đồng thời, cần nỗ lực trong công tác quản lý thu để đảm bảo thu ngân sách đạt cao nhất và giảm thất thu.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Chính sách thuế nào được đề xuất nhằm cải thiện chất lượng tăng trưởng?,Thu ngân sách trong 11 tháng năm 2023 đạt bao nhiêu?