Sức mạnh tăng trưởng của cảng biển Việt Nam

Hàng hóa thông qua cảng biển tăng mạnh
Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển tăng 8% trong 2 tháng đầu năm 2024, với tăng trưởng đáng kể trong lĩnh vực hàng container. Sản lượng hàng container tăng 27% và hàng hóa tổng thể tăng 43% so với cùng kỳ năm trước.

Sức mạnh tăng trưởng của cảng biển Việt Nam

Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam đã ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể trong 2 tháng đầu năm 2024, theo tin từ Cục Hàng hải Việt Nam (Bộ GTVT). Tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển trong 2 tháng đầu năm 2024 ước đạt 111,614 triệu tấn, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2023.

Tăng trưởng đáng chú ý trong lĩnh vực hàng container

Trong lĩnh vực hàng container, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển tính theo đơn vị Teu (Twenty-foot Equivalent Unit) cũng đã ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể. Trong 2 tháng đầu năm 2024, khối lượng hàng container thông qua cảng biển ước đạt 4,054 triệu Teus, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong lĩnh vực hàng container, khối lượng hàng xuất khẩu ước đạt 1,323 triệu Teus, tăng 20%. Khối lượng hàng nhập khẩu ước đạt 1,252 triệu Teus, tăng 19%. Và khối lượng hàng nội địa ước đạt 1,478 triệu Teus, tăng 40%.

Tăng trưởng mạnh mẽ của hàng hóa tổng thể

Khối lượng hàng hóa tổng thể thông qua cảng biển trong 2 tháng đầu năm 2024 cũng đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Không chỉ tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, mà trong tháng 1/2024, khối lượng hàng hóa đã tăng đáng kể lên đến 43%.

Các loại hàng hóa đều có xu hướng tăng trưởng tích cực. Hàng xuất khẩu ước đạt 28,684 triệu tấn, tăng 8%. Hàng nhập khẩu ước đạt 33,884 triệu tấn, tăng 16%. Hàng nội địa ước đạt 48,593 triệu tấn, tăng 4%. Và hàng quá cảnh bốc dỡ ước đạt 454 nghìn tấn.

Sự tăng trưởng của cảng biển Việt Nam

Sự tăng trưởng đáng kể trong lĩnh vực cảng biển Việt Nam không chỉ diễn ra ở mức độ tổng thể, mà còn phân bổ đều trên khắp các khu vực của đất nước.

Các khu vực có sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển cao nhất như TPHCM, Vũng Tàu và Hải Phòng đều ghi nhận mức tăng trưởng từ 43% đến 53% so với cùng kỳ. Quảng Ninh cũng ghi nhận mức tăng 34,2%. Ngoài ra, một số khu vực khác như Huế tăng 200%, Thanh Hóa tăng 64,8%, Đồng Tháp và Nghệ An tăng 58%, Quảng Ngãi tăng 62%, và Đồng Nai tăng 32%. Các khu vực như Nha Trang, Quảng Ngãi, Quảng Nam và Cần Thơ cũng ghi nhận mức tăng trên 10%. Chỉ có khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình và An Giang ghi nhận mức giảm thấp.

Lý giải cho sự tăng trưởng mạnh mẽ

Theo lý giải của Cục Hàng hải, mức tăng trưởng đáng kể trong tháng 1/2024 so với cùng kỳ năm trước là do tháng 1/2023 là tháng Tết, khiến khối lượng hàng hóa giảm xuống mức thấp nhất. Trong khi đó, tháng 1/2024 lại là tháng giáp Tết, thời điểm mà khối lượng hàng hóa thường cao nhất trong năm do chuẩn bị cho dịp Tết.

Sức mạnh tăng trưởng của cảng biển Việt Nam đã được chứng minh thông qua sự gia tăng ấn tượng của khối lượng hàng hóa thông qua cảng, đặc biệt là trong lĩnh vực hàng container. Sự tăng trưởng này không chỉ thể hiện sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam mà còn là một dấu hiệu tích cực cho ngành vận tải biển của đất nước.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Sản lượng hàng container thông qua cảng biển tăng bao nhiêu trong 2 tháng đầu năm 2024?,Những khu vực nào ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển?