Sức mạnh tăng trưởng của xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam

Trong tháng 2/2024, xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tăng mạnh, với tổng trị giá đạt 28,41 tỷ USD, tăng 46,7% so với tháng trước. Sự tăng trưởng này đã đóng góp vào cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 5 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm.

Sức mạnh tăng trưởng của xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam

Trong tháng 2/2024, xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã ghi nhận một sự tăng trưởng mạnh mẽ. Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất từ Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 2/2024 (từ ngày 16/2 đến ngày 29/2/2024) đạt 28,41 tỷ USD, tăng 46,7% so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 2/2024 (từ ngày 01/2 đến ngày 15/2/2024). Điều này tương đương với một tăng trưởng tuyệt vời là 9,05 tỷ USD.

Đóng góp tích cực vào cán cân thương mại hàng hóa

Kết quả này đã đóng góp tích cực vào cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam. Trong 2 tháng đầu năm 2024, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam đã ghi nhận một thặng dư 5 tỷ USD. Trong kỳ 2 tháng 2 năm 2024, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 1,05 tỷ USD. Như vậy, tính trong 2 tháng/2024, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 5 tỷ USD.

Tăng trưởng đáng kể trong xuất khẩu hàng hóa

Trong tháng 2/2024, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đã tăng mạnh. Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu đạt 14,73 tỷ USD, tăng 48,2% so với kỳ 1 tháng 2/2024. Tính trong 2 tháng/2024, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 59,21 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Điều này tương đương với một tăng trưởng đáng kể là 9,45 tỷ USD.

Theo Tổng cục Hải quan, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 2/2024 đạt 10,85 tỷ USD, tăng 48,1% so với kỳ 1 của tháng. Nhóm các doanh nghiệp FDI đã đóng góp vào tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa trong 2 tháng/2024 của cả nước với con số 43,04 tỷ USD, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước. Điều này chiếm 72,7% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Tăng trưởng ấn tượng trong nhập khẩu hàng hóa

Không chỉ xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam cũng ghi nhận một tăng trưởng ấn tượng trong tháng 2/2024. Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu đạt 13,68 tỷ USD, tăng 45,2% so với kỳ 1 tháng 2/2024. Tính trong 2 tháng/2024, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 54,21 tỷ USD, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước. Điều này tương đương với một tăng trưởng đáng chú ý là 7,59 tỷ USD.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này là 9,02 tỷ USD, tăng 45,9% so với kỳ 1 tháng 2/2024. Nhóm các doanh nghiệp FDI đã đóng góp vào tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa trong 2 tháng/2024 của cả nước với con số 35,03 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước. Điều này chiếm 64,6% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Tổng kết

Sự tăng trưởng mạnh mẽ trong xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 2/2024 đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Với các con số ấn tượng, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong thị trường quốc tế và tạo ra nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2024 tăng bao nhiêu so với cùng kỳ năm trước?,Doanh nghiệp FDI chiếm bao nhiêu phần trăm tổng trị giá xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam?