Sức mạnh xuất khẩu của doanh nghiệp FDI giảm hơn 41 tỷ USD

Từ đầu năm đến ngày 15/7, kim ngạch xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp FDI đã giảm 14,8%, tương đương với mức giảm hơn 41 tỷ USD. Bài viết này sẽ phân tích nguyên nhân và tác động của sự suy giảm này đối với nền kinh tế Việt Nam.

Sức mạnh xuất khẩu của doanh nghiệp FDI giảm mạnh

Theo số liệu từ đầu năm đến ngày 15/7, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chỉ đạt 236,81 tỷ USD, giảm 14,8%. Mức suy giảm này tương ứng với mức giảm hơn 41 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 7 (1-15/7) đạt 10,01 tỷ USD, giảm 12,6% tương ứng giảm 1,44 tỷ USD so với kỳ 2 tháng 6/2023.

Tính chung từ đầu năm đến hết ngày 15/7/2023, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp FDI đạt 130,36 tỷ USD, giảm 11,3%, tương ứng giảm 16,67 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,1% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Nguyên nhân và tác động của sự suy giảm

Tình hình suy giảm xuất khẩu là tình hình chung của các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp FDI. Khối doanh nghiệp FDI đóng góp lớn vào xuất khẩu các mặt hàng như điện thoại và linh kiện, máy tính và linh kiện, dệt may. Những mặt hàng này đang gặp khó khăn do nhu cầu sụt giảm trên thị trường thế giới.

Ông/Bà [Name] cho biết, "Xuất khẩu của doanh nghiệp FDI bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế toàn cầu. Việc giảm nhu cầu tiêu thụ và khó khăn trong chuỗi cung ứng làm giảm kim ngạch xuất khẩu của chúng ta."

Tuy nhiên, không chỉ xuất khẩu, nhập khẩu của các doanh nghiệp FDI cũng giảm trong kỳ 1 tháng 7. Nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 7,85 tỷ USD, giảm 2,2% (tương ứng giảm 179 triệu USD) so với kỳ 2 tháng 6/2023. Tính đến hết ngày 15/7/2023, tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp FDI đạt 106,44 tỷ USD, giảm 18,71% (tương ứng giảm 24,52 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 64,4% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Tuy nhiên, không phải tất cả các ngành công nghiệp đều gặp khó khăn. Các ngành công nghiệp chế biến vẫn là động lực chính cho tăng trưởng xuất khẩu của khối doanh nghiệp FDI, chiếm khoảng 86% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Ông/Bà [Name] nói thêm, "Dòng vốn FDI đổ vào Việt Nam đã làm thay đổi mạnh mẽ cơ cấu hàng hóa xuất khẩu. Các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu của chúng ta."

Tác động của sự suy giảm xuất nhập khẩu

Sự suy giảm xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp FDI đang có tác động tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam. Đây là một tín hiệu đáng lo ngại, đặc biệt khi xuất khẩu là một trong những động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Ông/Bà [Name] cho biết, "Sự suy giảm xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI có thể gây ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp liên quan, gây khó khăn cho doanh nghiệp và làm giảm thu ngân sách của chính phủ."

Dự báo tình hình xuất nhập khẩn

Dự báo cho biết, tình hình khó khăn của xuất nhập khẩu sẽ còn kéo dài đến năm 2024. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp FDI phải tìm kiếm các biện pháp thích ứng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Ông/Bà [Name] khuyên, "Các doanh nghiệp FDI cần tìm kiếm các cơ hội mới và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Đồng thời, chúng ta cần đẩy mạnh năng lực sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm để cạnh tranh trên thị trường quốc tế."

Tổng kết

Sức mạnh xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đang gặp khó khăn và suy giảm trong thời gian gần đây. Tình hình này có tác động tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam. Để vượt qua khó khăn, các doanh nghiệp FDI cần tìm kiếm cơ hội mới và nâng cao năng lực sản xuất để cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

[question] Kim ngạch xuất khẩu của khối doanh nghiệp FDI đã giảm bao nhiêu so với cùng kỳ năm trước?,Dự báo tình hình xuất nhập khẩu sẽ kéo dài đến năm nào?