Sức mạnh xuất nhập khẩu của Việt Nam trong năm 2023

Tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam trong năm 2023

Sức mạnh xuất khẩu của Việt Nam

Trong năm 2023, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 354,67 tỷ USD, giảm 4,6% so với năm trước. Mặc dù giảm nhưng con số này vẫn cho thấy sức mạnh của nền kinh tế xuất khẩu của đất nước. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong kỳ 2 tháng 12 năm 2023, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam đạt 16,31 tỷ USD, tăng 8,4% so với kỳ 1 tháng 12/2023. Điều này cho thấy sự phục hồi và tăng trưởng của ngành xuất khẩu trong năm cuối cùng.

Sự ảnh hưởng của doanh nghiệp FDI

Trong năm 2023, tổng trị giá xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 257,21 tỷ USD, giảm 6% so với năm trước. Tuy giảm nhưng doanh nghiệp FDI vẫn chiếm 72,5% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước. Trong kỳ 2 tháng 12 năm 2023, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI đạt 11,6 tỷ USD, tăng 8,9% so với kỳ trước. Điều này cho thấy sự đóng góp quan trọng của doanh nghiệp FDI vào ngành xuất khẩu của Việt Nam.

Thặng dư cán cân thương mại hàng hóa

Trong năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam thặng dư 28,3 tỷ USD, gấp 2,3 lần so với con số 12,14 tỷ USD thặng dư của năm trước. Điều này cho thấy sự cân đối và ổn định trong hoạt động xuất nhập khẩu của đất nước. Trong kỳ 2 tháng 12 năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 2,65 tỷ USD, cho thấy sự tăng trưởng và phục hồi sau những khó khăn do đại dịch gây ra.

Nhập khẩu và ảnh hưởng của doanh nghiệp FDI

Trong năm 2023, tổng trị giá nhập khẩu của Việt Nam đạt 326,37 tỷ USD, giảm 9,2% so với năm trước. Trong đó, doanh nghiệp FDI đóng góp 209,07 tỷ USD, giảm 10,3% so với năm trước và chiếm 64,1% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước. Trong kỳ 2 tháng 12 năm 2023, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam đạt 13,66 tỷ USD, giảm 11,7% so với kỳ trước. Mặc dù giảm, nhưng nhập khẩu vẫn đóng vai trò quan trọng trong đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của đất nước.

Tổng kết

Tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam trong năm 2023 đạt gần 700 tỷ USD, mặc dù giảm so với năm trước nhưng vẫn cho thấy sức mạnh của nền kinh tế xuất khẩu của đất nước. Sự đóng góp của doanh nghiệp FDI và cân đối trong cán cân thương mại hàng hóa là những yếu tố quan trọng trong thành công của ngành xuất nhập khẩu của Việt Nam.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Trong nửa cuối tháng 12/2023, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam giảm bao nhiêu phần trăm so với nửa đầu tháng?,Tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp FDI giảm bao nhiêu phần trăm trong năm 2023 so với năm trước?