Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc muốn đầu tư dự án đường sắt 388 km ở Việt Nam

Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc muốn đầu tư dự án đường sắt 388 km ở Việt Nam

Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc muốn tham gia đầu tư xây dựng dự án đường sắt dài 388 km tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư 100.000 tỷ đồng. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Trần Vân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc để thảo luận về khả năng triển khai dự án.

Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc (CREC) đã thể hiện mong muốn tham gia đầu tư xây dựng các dự án đường sắt tại Việt Nam, trong đó có dự án đường sắt dài 388 km.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Trần Vân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc để thảo luận về khả năng triển khai dự án này.

Việt Nam đang xem xét phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, trong đó có hạ tầng đường sắt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề nghị các cơ quan Việt Nam như Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc tiến hành thảo luận về khả năng triển khai dự án đường sắt Hà Nội - Lào Cai - Hải Phòng. Chính phủ sẽ có ý kiến về những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Dự án đường sắt Hà Nội - Lào Cai - Hải Phòng có tổng chiều dài khoảng 388 km và sẽ đi qua 8 tỉnh, thành phố.

Trên tuyến đường này, dự kiến sẽ xây dựng 73 cây cầu lớn, 25 hầm và 38 nhà ga. Dự án dự kiến có năng lực vận tải 10 triệu tấn hàng hóa mỗi năm và khai thác 15 đôi tàu mỗi ngày.

Dự án này được đề xuất do tuyến đường sắt hiện tại từ Lào Cai đến Hải Phòng có tiêu chuẩn và năng lực thấp, vận tốc trung bình chỉ khoảng 50-80 km/h.

Do đó, việc đầu tư xây dựng tuyến đường sắt mới sẽ nâng cao hiệu suất và tốc độ vận chuyển hàng hóa.

Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc đã được chọn là tổng thầu thi công dự án này.

Tập đoàn này có kinh nghiệm trong việc xây dựng đường sắt, đường bộ, sân bay, cảng biển và nhiều lĩnh vực khác. Hiện nay, Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc có 381 chi nhánh tại 105 quốc gia và tổng doanh thu năm 2022 là 1.150 tỷ nhân dân tệ.

Dự án đường sắt Hà Nội - Lào Cai - Hải Phòng dự kiến có tổng vốn đầu tư khoảng 100.000 tỷ đồng.

Viện khảo sát thiết kế số 5 đường sắt Trung Quốc đã nghiên cứu và ước tính mức đầu tư này. Sau khi hoàn thiện báo cáo cuối kỳ, bản quy hoạch tuyến đường sắt này sẽ được trình Bộ Giao thông Vận tải và các cấp có thẩm quyền xem xét. Dự án dự kiến sẽ được chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2020-2025 và xây dựng sau năm 2025.

Dự án đường sắt Hà Nội - Lào Cai - Hải Phòng được xem là một trong những dự án ưu tiên trong Kế hoạch chính sách, giải pháp và nguồn lực thực hiện Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030 của Việt Nam.

Tổng vốn đầu tư dự kiến cho toàn bộ hệ thống đường sắt trên cả nước đến năm 2030 là khoảng 240.000 tỷ đồng.

Việc đầu tư xây dựng dự án đường sắt Hà Nội - Lào Cai - Hải Phòng sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời tăng cường khả năng vận chuyển hàng hóa và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông của Việt Nam.
[question] Dự án đường sắt Hà Nội - Lào Cai - Hải Phòng dài bao nhiêu km?,Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc đã báo cáo về việc gì cho Thủ tướng Phạm Minh Chính?