"Tác động của Thông tư 10/2023/TT-NHNN đến nhóm cổ phiếu bất động sản: Cơ hội tái cơ cấu và hỗ trợ tăng trưởng tín dụng"

Thông tư 10/2023/TT-NHNN được ban hành nhằm hỗ trợ thị trường bất động sản và tăng trưởng tín dụng. Các doanh nghiệp bất động sản có cơ hội tái cơ cấu và hợp tác với nhà đầu tư, trong khi ngân hàng có hành lang pháp lý để cho vay cho các nhà mua bất động sản.

Tác động của Thông tư 10/2023/TT-NHNN đã được đánh giá và đưa ra những nhận định tích cực về tác động của nó đối với nhóm cổ phiếu bất động sản.

Thông tư này được ban hành với mục tiêu hỗ trợ thị trường bất động sản cũng như tăng trưởng tín dụng nói chung.

Cụ thể, Thông tư 10/2023/TT-NHNN ngưng hiệu lực thi hành khoản 8, khoản 9 và khoản 10 Điều 8 của Thông tư 39/2016/TT-NHNN. Những nhu cầu vốn không được phép cho vay theo các khoản này bao gồm:

  • Góp vốn, mua phần góp vốn của công ty tư nhân và công ty cổ phần chưa đăng ký giao dịch trên UPCoM;
  • Góp vốn theo hợp đồng góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh để thực hiện dự án đầu tư không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật;
  • Bù đắp tài chính, trừ trường hợp đáp ứng các điều kiện cụ thể.

Ông Trương Thái Đạt, Giám đốc phân tích, CTCK DSC, cho rằng Thông tư 06/2023 đã có những điều khoản tiêu biểu về việc bổ sung điều kiện và thủ tục cho vay thận trọng, nhằm lành mạnh hóa thị trường và tăng mức an toàn cho hệ thống tín dụng. Tuy nhiên, Thông tư 10/2023 đã ngưng hiệu lực các khoản mục trên, tạo cơ hội tái cơ cấu cho các doanh nghiệp bất động sản thông qua chuyển nhượng vốn tại các dự án cho các nhà đầu tư có năng lực vận hành tốt hơn hoặc thông qua hợp tác kinh doanh với đối tác.

Thông tư 10/2023 cũng mở ra hành lang pháp lý cho ngân hàng để cho vay đối với người mua bất động sản chưa có đủ điều kiện kinh doanh, nhưng đã đủ các điều kiện về pháp luật. Điều này hỗ trợ các doanh nghiệp bất động sản trong việc vay vốn để đầu tư, mở rộng quỹ đất hoặc đầu tư vào dự án mới. Đa phần các doanh nghiệp bất động sản đều có thể hưởng lợi từ Thông tư này.

Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu bất động sản được kỳ vọng sẽ hưởng lợi nhiều hơn bao gồm NVL, PDR, DXG. Điều đáng chú ý nhất trong các điều khoản của Thông tư 06 là về việc không được vay vốn để thanh toán tiền mua, góp vốn, nhận chuyển nhượng cổ phần vốn góp của công ty TNHH, công ty hợp danh và công ty chưa niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các hoạt động M&A doanh nghiệp và dự án.

Mục đích vay để thanh toán tiền góp vốn hợp đồng hợp tác đầu tư cũng không được vay, ảnh hưởng tới khả năng thu tiền trước của doanh nghiệp, đây là một dòng tiền quan trọng trong phát triển dự án. Vì vậy, điều khoản này được đánh giá là tạo thêm rào cản cho việc phát triển trở lại của các doanh nghiệp bất động sản. Tuy nhiên, Thông tư 10 mới được ban hành đã hoãn thi hành các điều khoản đó cho tới khi có quy định mới quy định.

Tổng kết lại, với các biện pháp tháo gỡ và sửa đổi khung pháp lý cho bất động sản, cùng với sự hạ nhiệt của mặt bằng lãi suất trên thị trường, nhóm cổ phiếu bất động sản được kỳ vọng sẽ dần quay trở lại và hồi phục trong thời gian tới. Thông tư 10/2023/TT-NHNN đã tạo ra cơ hội tái cơ cấu cho các doanh nghiệp bất động sản và hỗ trợ tăng trưởng tín dụng.

VNIndex 1,183.37 -6.02 -0.51%
HNX 242.9 -0.32 -0.13%
UPCOM 91.01 0.16 0.18%
[question] Thông tư 10/2023/TT-NHNN nhằm hỗ trợ cho ngành nào?,Những doanh nghiệp bất động sản nào được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ Thông tư 10/2023/TT-NHNN?
1 Lượt thích