Tái bảo hiểm Hà Nội bị xử lý thuế, mất gần 1,5 tỷ đồng

Tái bảo hiểm Hà Nội bị xử lý thuế gần 1,5 tỷ đồng
Tái bảo hiểm Hà Nội bị xử lý thuế, mất gần 1,5 tỷ đồng

Tái bảo hiểm Hà Nội vi phạm thuế và bị xử phạt gần 1,5 tỷ đồng vì kê khai không đúng doanh thu và chậm nộp thuế.

Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re) vừa thông báo về việc bị xử phạt về vi phạm thuế từ Cục Thuế TP.Hà Nội. Kê khai không đúng doanh thu và chậm nộp thuế.

Theo thông tin, Hanoi Re đã kê khai không đúng doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra không chịu thuế và không tính thuế theo quy định. Họ cũng kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng của hàng hóa dịch vụ mua vào không đúng quy định và hạch toán vào chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp các khoản chi không được trừ không theo quy định.

Số tiền phạt và truy thu thuế

Vì vi phạm này, Hanoi Re đã bị phạt tổng cộng 198,7 triệu đồng. Ngoài ra, công ty cũng phải nộp số tiền thuế GTGT thiếu là 204,5 triệu đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp thiếu 721,1 triệu đồng và 340,2 triệu đồng tiền chậm nộp thuế. Tổng cộng, số tiền thuế bị truy thu, phạt và tiền chậm nộp lên đến gần 1,5 tỷ đồng.

Tái bảo hiểm Hà Nội và sự thay đổi tên

Tái bảo hiểm Hà Nội được thành lập vào năm 2011 với tên gọi ban đầu là Tổng công ty Tái bảo hiểm PVI (PVI Re). Năm 2023, công ty đã quyết định thống nhất đổi tên thành Tổng CTCP Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re) trong ĐHĐCĐ.

Tình hình kinh doanh năm 2023

Trong năm 2023, doanh thu phí nhận tái bảo hiểm của Hanoi Re không có sự thay đổi đáng kể so với năm trước, ở mức 2.457 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm đã tăng 27% so với năm trước, đạt hơn 103 tỷ đồng. Điều này là nhờ công ty giảm trích lập dự phòng doanh thu phí nhận tái bảo hiểm xuống còn 88%, từ hơn 391 tỷ đồng xuống chỉ còn hơn 46 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính cũng có lợi nhuận gộp tăng 34%, đạt hơn 194 tỷ đồng, nhờ lãi tiền gửi và trái phiếu tăng 86% lên hơn 156 tỷ đồng.

Tổng cộng, lãi ròng năm 2023 của Hanoi Re tăng 32% so với năm trước, đạt 202 tỷ đồng.

Tài sản và nợ phải trả

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Hanoi Re giảm nhẹ 1%, còn hơn 5.883 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn tăng lần lượt 11% và 70%, đạt 1.477 tỷ đồng và 1.317 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nợ phải trả giảm mạnh hơn tài sản, giảm 15% so với đầu năm, còn hơn 4.290 tỷ đồng. Điều này là do các khoản phải trả khác giảm đến 83%, chỉ còn hơn 125 tỷ đồng.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tổng CTCP Tái bảo hiểm Hà Nội bị xử phạt bao nhiêu tiền?,Lợi nhuận của Hanoi Re tăng bao nhiêu so với năm trước?