Tái cơ cấu ngành công nghiệp - Hướng tới sự phát triển bền vững

Tái cơ cấu ngành công nghiệp - Hướng tới sự phát triển bền vững

Tỉnh Long An đang tập trung vào tái cơ cấu ngành công nghiệp để tăng trưởng nhanh, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng. Từ việc phát triển công nghiệp xanh đến chuyển đổi số, tỉnh đang đưa ra các biện pháp nhằm đạt được mục tiêu của mình.

Tái cơ cấu ngành công nghiệp là một trong những mục tiêu quan trọng của tỉnh Long An.

Tỉnh này nằm ở vị trí đắc địa, kết nối chặt chẽ với Tp. Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam Bộ và Campuchia. Với những lợi thế này, Long An đang trở thành trung tâm phát triển kinh tế năng động và hiệu quả của khu vực phía Nam.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của mình, Long An đang tập trung vào tái cơ cấu ngành công nghiệp. Từ nay đến năm 2030, tỉnh hy vọng trở thành trung tâm phát triển kinh tế năng động, hiệu quả và bền vững của khu vực phía Nam. Điều này sẽ được thực hiện thông qua việc phát triển công nghiệp xanh và tự động hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An, ông Nguyễn Văn Út, đã nhấn mạnh rằng tỉnh đang tập trung vào tái cơ cấu ngành công nghiệp để đạt được tăng trưởng nhanh và bền vững. Điều này sẽ được thực hiện thông qua việc đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng. Tỉnh cũng sẽ tập trung vào việc phát triển các ngành kinh tế ưu tiên và các địa bàn kinh tế trọng điểm.

Ngoài việc tập trung vào tái cơ cấu ngành công nghiệp, Long An cũng đang chú trọng vào phát triển thị trường trong nước và thương mại.

Tỉnh đang nỗ lực phát triển thị trường nước ngoài để tăng cường hiệu quả hội nhập quốc tế và đa dạng hoá thị trường xuất nhập khẩu.

Các doanh nghiệp trong tỉnh cũng đang chủ động tham gia vào quá trình tái cơ cấu ngành công nghiệp. Công ty TNHH Victory International Việt Nam đang đầu tư vào máy móc hiện đại để phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Công ty cũng đang mở rộng kênh thương mại điện tử trong và ngoài nước để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.

Công ty cổ phần Interhouse LA (ILA) đang tìm kiếm cơ hội để gia công xuất khẩu và tăng doanh thu trong việc cung cấp nguyên vật liệu xây dựng và vật tư cho các nhà đầu tư tiềm năng. Công ty cũng đang phát triển xuất khẩu các sản phẩm thế mạnh sang các thị trường quốc tế.

Công ty TNHH Tazmo Vietnam, một doanh nghiệp công nghệ cao, đang đầu tư vào máy móc hiện đại để sản xuất robot công nghiệp và các linh kiện tự động hóa. Công ty TNHH Chiếu xạ Toàn Phát và Công ty TNHH Kho vận Toàn Phát đang đầu tư để mở rộng hệ thống chiếu xạ nhằm phục vụ ngành xuất khẩu nông sản.

Để đạt được mục tiêu tái cơ cấu ngành công nghiệp, Long An đã đề ra một số biện pháp. Tỉnh đang xây dựng nền công nghiệp vững mạnh với năng lực sản xuất mới, tự chủ và khả năng thích ứng cao. Tỉnh cũng đang tạo ra các khu công nghiệp chất lượng cao để thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Long An cũng đang đảm bảo cân đối cung cầu về năng lượng và phát triển hạ tầng lưới điện truyền tải. Tỉnh hy vọng rằng chỉ số sản xuất công nghiệp sẽ tăng bình quân 13% mỗi năm và tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt khoảng 46% - 48%. Tỉ lệ tiêu hao năng lượng tính trên đơn vị GRDP cũng được dự kiến giảm 1% - 1,5% mỗi năm.

Tái cơ cấu ngành công nghiệp đang là một bước quan trọng để Long An đạt được mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Tỉnh đang tập trung vào việc phát triển các ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm là thế mạnh của tỉnh và chuyển đổi các ngành công nghiệp thâm dụng sang các ngành công nghiệp xanh. Tỉnh cũng đang tạo ra các điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư và nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm công nghiệp.

[question] Tỉnh Long An đang tập trung vào việc phát triển ngành công nghiệp nào?,Tại sao Long An quan trọng đối với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long?