Tài liệu giấy trong thương mại toàn cầu: Vượt qua những rủi ro để tiến tới số hóa

Tài liệu giấy trong thương mại toàn cầu: Vượt qua những rủi ro để tiến tới số hóa

Tài liệu giấy trong thương mại toàn cầu: Vượt qua những rủi ro để tiến tới số hóa

Tài liệu giấy trong thương mại toàn cầu vẫn đang giữ vị trí quan trọng dù nạn làm giả và thất lạc gây ra nhiều phiền toái.

Theo Bloomberg, luôn có khoảng 4 tỷ tờ giấy được lưu hành cùng lúc trong mọi thời điểm bất kỳ. Tuy nhiên, rủi ro này đã thúc đẩy nhu cầu số hóa hệ thống để giảm thiểu các vấn đề liên quan và tăng cường an ninh giao dịch.

Rủi ro của tài liệu giấy

Tài liệu giấy trong thương mại toàn cầu dễ bị làm giả và thường xuyên bị thất lạc, gây ra nhiều vấn đề cho các cuộc giao dịch. Ví dụ, các ngân hàng như ING Groep NV đã phát hiện vận đơn giả và HSBC Holdings Plc đã mất 3 năm tranh chấp pháp lý để thu hồi khoản tiền bị lừa đảo từ công ty Hin Leong. Theo Phòng Thương mại Quốc tế, ít nhất 1% giao dịch trên thị trường tài trợ thương mại toàn cầu là lừa đảo, gây thiệt hại hàng tỷ USD cho các ngân hàng và thương nhân.

Thời gian xử lý tài liệu giấy cũng là một vấn đề. Việc xử lý vận đơn bằng giấy tiêu tốn trung bình 16,4 giờ cho mỗi chuyến hàng thương mại, gây ra sự chậm trễ và tốn kém cho các bên liên quan.

Tiềm năng của số hóa

Số hóa hệ thống thương mại có tiềm năng lớn để giảm thiểu rủi ro và tăng cường hiệu quả giao dịch. Một nghiên cứu của McKinsey ước tính rằng việc áp dụng vận đơn điện tử có thể tăng thêm 40 tỷ USD cho khối lượng thương mại toàn cầu. Các ngân hàng có thể dễ dàng tài trợ giao dịch cho các đối tác nhỏ hơn và các hãng vận tải container có thể tiết kiệm tới 6,5 tỷ USD chi phí trực tiếp mỗi năm.

Tuy nhiên, việc số hóa vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Rào cản pháp lý là một trong những vấn đề chính, vì hiện nhiều quốc gia vẫn chưa công nhận tài liệu kỹ thuật số như tài liệu giấy. Để giải quyết vấn đề này, Vương quốc Anh đã thông qua Đạo luật Tài liệu Thương mại Điện tử vào năm 2022, quy định các tài liệu kỹ thuật số có quyền hạn pháp lý tương tự như tài liệu giấy.

Thách thức tiếp theo là thay đổi quy trình đã tồn tại hàng trăm năm. Việc thay đổi từ tài liệu giấy sang tài liệu điện tử đòi hỏi sự thích ứng của các công ty và cá nhân trong chuỗi cung ứng và tài chính. Tuy nhiên, việc này sẽ mang lại nhiều lợi ích, bao gồm giảm thiểu rủi ro và tăng cường hiệu quả giao dịch.

Sự thay đổi trong tương lai

Dù chỉ có chưa đến 2% thương mại toàn cầu được giao dịch thông qua các phương tiện kỹ thuật số, nhưng xu hướng số hóa đang ngày càng phát triển. Các công ty vận tải hàng đầu thế giới đã cam kết số hóa 50% vận đơn trong vòng 5 năm và 100% vào năm 2030. Điều này đòi hỏi sự thay đổi về quy trình và quyền lực pháp lý.

Việc số hóa hệ thống thương mại có tiềm năng lớn để giảm thiểu rủi ro và tăng cường hiệu quả giao dịch. Tuy nhiên, việc thực hiện số hóa vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các đạo luật được cả thế giới chấp nhận và sử dụng.

Trong tương lai, việc số hóa hệ thống thương mại sẽ mang lại nhiều lợi ích, bao gồm giảm thiểu rủi ro và tăng cường hiệu quả giao dịch. Việc thay đổi từ tài liệu giấy sang tài liệu điện tử đòi hỏi sự thích ứng của các công ty và cá nhân trong chuỗi cung ứng và tài chính. Tuy nhiên, việc này sẽ mang lại nhiều lợi ích, bao gồm giảm thiểu rủi ro và tăng cường hiệu quả giao dịch.

Việc số hóa hệ thống thương mại đang là xu hướng tất yếu trong thời đại công nghệ số. Mặc dù còn nhiều thách thức phải vượt qua, việc số hóa tài liệu giấy trong thương mại toàn cầu sẽ mang lại nhiều lợi ích, bao gồm giảm thiểu rủi ro và tăng cường an ninh giao dịch.

[question] Tại sao tài liệu giấy vẫn đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực thương mại hàng hóa toàn cầu?,Có những rủi ro nào liên quan đến việc sử dụng tài liệu giấy trong giao dịch thương mại?