Tạm ngừng thu phí BOT đường Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa: Thời gian và yêu cầu cần tuân thủ

Tạm dừng thu phí BOT đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa
UBDN tỉnh Lào Cai đã ra văn bản tạm ngừng thu phí cho dự án xây dựng đường nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa theo hình thức hợp đồng BOT. Thời gian tạm ngừng thu phí từ ngày 14/3 đến 10/4 và yêu cầu các biện pháp an toàn giao thông phải được thực hiện.

Tạm ngừng thu phí BOT đường Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa: Thời gian và yêu cầu cần tuân thủ

UBDN tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản tạm ngừng thu phí cho dự án xây dựng đường nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa theo hình thức hợp đồng BOT. Thời gian tạm ngừng thu phí kéo dài từ ngày 14/3 đến 10/4, trong thời gian này, các biện pháp an toàn giao thông cần được thực hiện.

Tạm ngừng thu phí để đảm bảo an toàn giao thông

Theo thông báo của UBDN tỉnh Lào Cai, trong thời gian từ ngày 14/3 đến 10/4, đơn vị vận hành dự án sẽ tạm ngừng thu phí (cả hai chiều) cho dự án xây dựng đường nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa. Quyết định này được đưa ra nhằm đảm bảo an toàn và thông suốt cho giao thông trên tuyến đường.

Trong thời gian tạm ngừng thu phí, doanh nghiệp dự án phải có phương án phân luồng và hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông. Đồng thời, các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường cũng cần được áp dụng. Thông tin về việc tạm ngừng thu phí cần được công bố rộng rãi để các tổ chức và cá nhân có thể được biết.

Đảm bảo điều kiện vận hành an toàn và thông suốt

UBDN tỉnh Lào Cai cũng đưa ra quyết định rằng, nếu sau thời gian tạm ngừng thu phí từ ngày 14/3 đến 10/4, tuyến đường không đảm bảo điều kiện vận hành an toàn và thông suốt, thì việc thu phí sẽ tiếp tục bị tạm dừng cho đến khi tuyến Tỉnh lộ 155 đảm bảo điều kiện vận hành bình thường.

Sau khi các hạng mục liên quan hoàn thành và điều kiện vận hành an toàn của tuyến đường được đảm bảo, doanh nghiệp dự án sẽ báo cáo UBND tỉnh Lào Cai (qua Sở Giao thông vận tải) để tiếp tục thu phí theo quy định.

Các yêu cầu đối với nhà thầu thi công

UBDN tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu nhà thầu thi công tập trung thi công hoàn thành gói thầu XL08 theo đúng tiến độ hợp đồng dự án và các phụ lục hợp đồng đã ký. Quá trình thi công phải đảm bảo an toàn và không ảnh hưởng đến việc khai thác và vận hành bình thường của dự án. Các nội dung được chấp thuận cũng phải được thực hiện đúng quy định.

Lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án

UBDN tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu khẩn trương lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án để trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Điều này nhằm đảm bảo rằng các điều chỉnh cần thiết sẽ được thực hiện một cách chính xác và đúng quy trình.

Tạm ngừng thu phí BOT đường Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa từ ngày 14/3 đến 10/4 là một biện pháp nhằm đảm bảo an toàn và thông suốt cho giao thông trên tuyến đường. Các yêu cầu và quy định cần tuân thủ trong thời gian này cũng được đưa ra để đảm bảo sự an toàn và hiệu quả của dự án.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tại sao đơn vị vận hành quyết định tạm dừng thu phí trên đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến Sa Pa?,Sau khi hoàn thành các hạng mục liên quan, doanh nghiệp sẽ báo cáo cho ai để tiếp tục thu phí?