Tám tiểu bang Mỹ tăng thuế triệu phú để tài trợ cho bữa trưa học đường miễn phí

Tám tiểu bang Mỹ đã tìm ra cách sáng tạo để tài trợ cho chương trình bữa trưa học đường miễn phí bằng cách tăng thuế triệu phú và thuế bất động sản. Điều này giúp học sinh tập trung vào việc học mà không phải lo lắng về bữa ăn.

Tám tiểu bang Mỹ tăng thuế triệu phú để tài trợ cho bữa trưa học đường miễn phí

Tám tiểu bang Mỹ đã tìm ra cách sáng tạo để tài trợ cho chương trình bữa trưa học đường miễn phí bằng cách tăng thuế triệu phú và thuế bất động sản. Điều này giúp học sinh tập trung vào việc học mà không phải lo lắng về bữa ăn.

Trước khi Massachusetts công bố chương trình bữa trưa miễn phí của mình, bảy tiểu bang khác đã cung cấp các chương trình bữa trưa và bữa sáng tại trường.

Các tiểu bang này bao gồm California, Colorado, Maine, Michigan, Minnesota, New Mexico và Vermont. Tất cả các tiểu bang này, ngoại trừ Colorado, yêu cầu các trường học cung cấp các chương trình bữa ăn miễn phí. Một số tiểu bang đã thiết lập ngân sách dồi dào cho bữa trưa miễn phí, chi trả cho các chương trình thông qua doanh thu chung hoặc quỹ giáo dục.

California đã trở thành tiểu bang đầu tiên thiết lập chương trình bữa trưa miễn phí vào tháng 6 năm 2021.

Quỹ Dự luật 98 trị giá 650 triệu USD đã được thành lập để hoàn trả các trường học cho các bữa ăn.

Tiểu bang Maine cũng đã thông qua luật bữa ăn miễn phí vào tháng 6 năm 2021 với chi phí hàng năm ước tính 34 triệu USD.

Tiểu bang New Mexico đã dành 22 triệu USD trong ngân sách tiểu bang khi thông qua bữa ăn miễn phí tại trường học vào tháng 3 năm 2023.

Tiểu bang Michigan đã dành khoản đầu tư 160 triệu USD trong ngân sách năm tài chính của mình cho bữa ăn miễn phí.

Và tiểu bang Minnesota đã dành ngân sách gần 400 triệu USD trong hai năm đầu tiên và ngày càng nhiều hơn trong tương lai cho chương trình bữa trưa miễn phí.

Giống như Massachusetts, các tiểu bang khác tài trợ cho các bữa ăn miễn phí của họ thông qua việc tăng các loại thuế cụ thể.

Massachusetts đã tăng thuế suất triệu phú 4% nhằm vào thu nhập của những người dân có thu nhập trên 1 triệu USD mỗi năm.

Colorado đã giảm các khoản khấu trừ thuế thu nhập đối với các hộ gia đình kiếm được 300.000 USD trở lên để tài trợ cho các bữa ăn học đường miễn phí.

Vermont đã tăng thuế bất động sản 0,03 USD để tài trợ cho chương trình bữa ăn miễn phí.

Những người ủng hộ cho rằng các chương trình bữa ăn miễn phí này tạo ra sự khác biệt đối với học sinh.

Họ cho rằng việc học sinh không phải lo lắng về bữa ăn giúp họ tập trung vào việc học hơn. "Các em phải đến trường để học và không phải lo lắng về bữa ăn tiếp theo của mình đến từ đâu", Hiệu trưởng Trường Tiểu học Comstock ở Tây Nam Michigan, Susan Caswell nói.

Các chương trình này không chỉ giúp cung cấp bữa ăn cho học sinh mà còn tạo ra sự khác biệt đối với cuộc sống học đường của họ.
[question] Tiểu bang nào là tiểu bang đầu tiên thông qua luật bữa trưa miễn phí?,Làm thế nào tiểu bang Massachusetts tài trợ cho chương trình bữa trưa miễn phí của mình?