Tạm ứng lương trước Tết: Mức tối đa và quy định

Người lao động được ứng tiền lương trước Tết tối đa bao nhiêu?
Bài viết này sẽ giải đáp về mức tối đa người lao động có thể nhận khi tạm ứng lương trước Tết và quy định liên quan đến việc này.

Tạm ứng lương trước Tết: Mức tối đa và quy định

Tạm ứng lương trước Tết là một nhu cầu phổ biến của nhiều người lao động. Tuy nhiên, mức tối đa mà người lao động có thể nhận khi tạm ứng lương cũng như quy định liên quan đến việc này đang được quan tâm. Bài viết này sẽ giải đáp những thắc mắc đó.

Mức tối đa người lao động có thể nhận khi tạm ứng lương trước Tết

Mức tối đa người lao động có thể nhận khi tạm ứng lương trước Tết là 100% tháng lương. Điều này được quy định theo khoản 2 Điều 128 Bộ luật Lao động 2019. Tuy nhiên, mức tiền tạm ứng sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mức lương hiện hưởng, hoàn cảnh, công việc và thời gian làm việc tại công ty của từng người.

Quy định về tạm ứng lương trước Tết

Theo quy định của Bộ luật Lao động, người lao động có thể được ứng trước lương khi thỏa thuận với người sử dụng lao động và số tiền tạm ứng không bị tính lãi suất. Tạm ứng tiền lương là việc người lao động nhận tiền lương của mình trước thời hạn, không phải là khoản tiền vay nên sẽ không phải chịu bất kỳ lãi suất nào.

Quy định cụ thể về mức tiền tạm ứng

Quy định cụ thể về mức tiền tạm ứng được xác định như sau:

  1. Trường hợp người lao động tạm thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân từ 1 tuần trở lên, mức tối đa tạm ứng là 1 tháng tiền lương.
  2. Khi người lao động nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, mức tạm ứng ít nhất phải bằng tiền lương của những ngày nghỉ.
  3. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc theo khoán, mức tạm ứng sẽ dựa trên khối lượng công việc đã làm trong tháng.
  4. Trong trường hợp người lao động bị tạm đình chỉ, mức tạm ứng là 50% tiền lương.
  5. Ngoài những trường hợp trên, mức tiền tạm ứng sẽ được thỏa thuận dựa trên ý chí của người lao động và người sử dụng lao động.

Tuy nhiên, quy định về tạm ứng lương trước Tết không bắt buộc và phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Điều này có nghĩa là người sử dụng lao động có thể đồng ý ứng trước lương hoặc không.

Trong thực tế, việc tạm ứng lương trước Tết sẽ phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Người lao động có thể đề xuất tạm ứng lương từ 30%, 50%, 70% hoặc thậm chí 100% tháng lương. Tuy nhiên, mức tạm ứng cuối cùng sẽ được thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Trên đây là những điểm quan trọng về mức tối đa người lao động có thể nhận khi tạm ứng lương trước Tết và quy định liên quan đến việc này. Hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Mức tối đa người lao động có thể ứng trước lương trước Tết là bao nhiêu?,Các yếu tố nào sẽ ảnh hưởng đến mức tạm ứng tiền lương cho người lao động?