Tận dụng Nghị quyết 98/2023/QH15 để TPHCM phát triển kinh tế xanh

Tận dụng Nghị quyết 98/2023/QH15 để TPHCM phát triển kinh tế xanh

Tận dụng Nghị quyết 98/2023/QH15 để TPHCM phát triển kinh tế xanh

TPHCM cần tận dụng Nghị quyết 98/2023/QH15 để khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi sang sản xuất xanh, sản phẩm xanh, đồng thời giảm khí thải và ô nhiễm từ giao thông cá nhân.

TPHCM - Để đáp ứng cam kết giảm phát thải ròng bằng không vào năm 2050, Thành phố Hồ Chí Minh đang tận dụng Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội để khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi sang sản xuất xanh, sản phẩm xanh. Đồng thời, TPHCM cũng đang nỗ lực giảm khí thải và ô nhiễm từ giao thông cá nhân.

TPHCM là một trong 10 thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu. Phát thải khí nhà kính của thành phố chiếm 23% tổng phát thải của cả nước, chủ yếu từ năng lượng và giao thông. Để giải quyết vấn đề này, TPHCM đang triển khai nhiều giải pháp, chương trình nhằm giảm thiểu carbon trong sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy chuyển đổi tiêu dùng xanh cho người dân.

Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố đã tạo ra cơ sở pháp lý để TPHCM phát triển kinh tế xanh. Ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, cho biết rằng thành phố cần tận dụng nghị quyết này để khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi sang sản xuất xanh, sản phẩm xanh, đặc biệt là các doanh nghiệp ở các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Về năng lượng tái tạo, TPHCM đang khuyến khích phát triển các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện sinh khối và điện gió. Tuy nhiên, điện mặt trời chỉ chiếm 7% công suất tiêu thụ năng lượng của thành phố. Để thu hút nhà đầu tư vào năng lượng tái tạo, TPHCM cần thay đổi chính sách và tạo ra môi trường đầu tư hấp dẫn.

Đối với giao thông cá nhân, TPHCM đang đối mặt với vấn đề khí thải và ô nhiễm từ xe gắn máy. Thành phố đang khuyến khích việc sử dụng xe điện và xe buýt điện để giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường. Tuy nhiên, việc thực hiện thí điểm xe công nghệ taxi và xe buýt điện vẫn còn hạn chế.

TPHCM cũng đang nỗ lực trong việc xây dựng khung chiến lược về chuyển đổi xanh. Đã có những văn bản quy phạm pháp luật để thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải nhà kính. Tuy nhiên, cần có sự hỗ trợ cụ thể và nguồn ngân sách đủ lớn để thực hiện các chương trình và chính sách này.

Theo TS. Trần Du Lịch, TPHCM cần tận dụng Nghị quyết 98/2023/QH15 để khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi sang sản xuất xanh, sản phẩm xanh. Đặc biệt, các doanh nghiệp ở các khu công nghiệp, khu chế xuất cần được đẩy mạnh chuyển đổi để thích ứng với môi trường kinh doanh mới.

Ngoài ra, TPHCM cũng cần tăng cường công tác giảm khí thải và ô nhiễm từ giao thông cá nhân. Đặc biệt, việc khuyến khích sử dụng xe điện và xe buýt điện là một giải pháp hiệu quả để giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường.

TPHCM đang có nhu cầu tìm kiếm động lực tăng trưởng kinh tế và chuyển đổi sang mô hình kinh tế bền vững. Thành phố cũng đang xây dựng các tiêu chuẩn xanh và kết hợp phát triển kinh tế số. Tuy nhiên, để thực hiện thành công, cần có sự quyết tâm từ cả bộ máy chính quyền và sự hỗ trợ từ Chính phủ.

[question] Tại Diễn đàn Kinh tế Thành phố, ông Phạm Bình An đã trình bày về vấn đề gì?,Những thách thức gì đang đối diện với việc phát triển kinh tế xanh ở TPHCM?