Tận dụng quỹ đầu tư để khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Khơi thông nguồn vốn từ các quỹ đầu tư
Các quỹ đầu tư tư nhân trong và ngoài nước đang nắm giữ hàng trăm tỷ USD có thể cung cấp giải pháp tài chính hiệu quả cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) tại Việt Nam. Tuy nhiên, các SMEs cần nâng cao kỹ năng quản trị và tiếp cận nguồn vốn này.

Tận dụng quỹ đầu tư để khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo các chuyên gia kinh tế, tại Việt Nam, các quỹ đầu tư tư nhân trong và ngoài nước đang nắm giữ hàng trăm tỷ USD, có thể cung cấp giải pháp tài chính hiệu quả cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs). Các quỹ đầu tư này thường không chỉ đầu tư vào các công cụ tài chính mà còn nhắm tới các công ty không niêm yết hoặc những công ty niêm yết nhưng có kế hoạch rút khỏi sàn giao dịch. Mục tiêu của các quỹ là tham gia quản lý, tăng trưởng doanh nghiệp và duy trì thời gian đầu tư tối thiểu từ 5 đến 10 năm. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp thu hút đầu tư từ kênh này.

Thị trường vốn trung hạn cho các SMEs tại Việt Nam

Thị trường vốn trung hạn cho các SMEs tại Việt Nam vẫn còn tiềm năng, bên cạnh các quỹ lớn như VinaCapital hay Mekong Capital, ngày càng có nhiều quỹ đầu tư ngoại đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp Việt Nam. Điều này tạo ra tín hiệu tích cực cho các SMEs, mở ra cơ hội để tiếp cận nguồn vốn từ các quỹ đầu tư.

Cuối tháng 2 vừa qua, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tiếp phái đoàn 14 quỹ đầu tư đa quốc gia hàng đầu thế giới và khu vực để tìm hiểu cơ hội đầu tư. Tuy nhiên, để có thể khơi thông nguồn vốn từ các quỹ đầu tư, các SMEs tại Việt Nam cần quan tâm và biết đến các quỹ này, đồng thời nâng cao kỹ năng quản trị và ngoại ngữ.

Theo ông Trần Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm kinh doanh II - Ngân hàng TMCP Bắc Á, việc giao tiếp và tìm kiếm cơ hội là điểm yếu lớn của hầu hết các SMEs tại Việt Nam. Kỹ năng ngoại ngữ hạn chế và thiếu sự quan tâm và thấu hiểu về tiềm năng thị trường tài chính là những yếu điểm này. Điều này ngăn cản cơ hội tiếp xúc và trao đổi trực tiếp giữa các quỹ đầu tư ngoại và các SMEs Việt Nam, khiến họ bỏ lỡ cơ hội hợp tác phát triển. Vì vậy, các doanh nghiệp cần chứng minh được năng lực, công nghệ, sản phẩm và tầm nhìn kinh doanh để thu hút sự quan tâm của các quỹ đầu tư. Sự khắt khe của các quỹ đầu tư cũng có thể thúc đẩy các SMEs Việt Nam trở nên chuyên nghiệp hơn.

Để tiếp cận vốn từ các quỹ đầu tư

Để tiếp cận vốn từ các quỹ đầu tư, các SMEs cần nâng cao năng lực quản trị và chiến lược kinh doanh. Khi có nguồn vốn dài hạn từ các quỹ đầu tư, các doanh nghiệp sẽ có động lực đầu tư vào những giá trị dài hạn như số hoá trong quản trị, kinh doanh và tự động hoá trong khâu sản xuất. Điều này sẽ giúp các doanh nghiệp tăng cường sự cạnh tranh và phát triển bền vững trong thị trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh.

Tận dụng quỹ đầu tư là một cách hiệu quả để các doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng cường vốn và phát triển

Tận dụng quỹ đầu tư là một cách hiệu quả để các doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng cường vốn và phát triển. Tuy nhiên, để thu hút sự quan tâm của các quỹ đầu tư, các doanh nghiệp cần nâng cao kỹ năng quản trị, tiếp cận nguồn vốn và phát triển chiến lược kinh doanh. Việc tận dụng quỹ đầu tư sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam trở nên chuyên nghiệp và cạnh tranh hơn trong thị trường kinh doanh.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Các quỹ đầu tư không niêm yết tại Việt Nam nhắm đến loại công ty nào?,Các SMEs cần nâng cao những kỹ năng nào để tiếp cận vốn từ các quỹ đầu tư?