Tăng chi ngân sách và giảm thu ngân sách trong 10 tháng qua

Trong 10 tháng qua, thu ngân sách giảm và chi ngân sách tăng so với cùng kỳ năm 2022. Bộ Tài chính đã công bố thông tin này trong Thông cáo báo chí về tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 10/2023.

Tăng chi ngân sách và giảm thu ngân sách trong 10 tháng qua

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tài chính, trong 10 tháng qua, thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 1 triệu 398 nghìn tỷ đồng, tương đương 86,3% dự toán và giảm 9,2% so với cùng kỳ năm 2022. Trong khi đó, chi ngân sách Nhà nước trong 10 tháng qua đạt hơn 1 triệu 357 nghìn tỷ đồng, tương đương 65,4% dự toán và tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Các nhiệm vụ chi ngân sách được thực hiện theo dự toán

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, các nhiệm vụ chi ngân sách đã được thực hiện theo dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn. Đồng thời, ngân sách Nhà nước cũng đảm bảo kinh phí phòng, chống dịch, các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội.

Cân đối ngân sách trung ương và địa phương

Bên cạnh đó, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương cũng được đảm bảo. Đến ngày 27/10/2023, đã có 264,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được phát hành, với kỳ hạn bình quân 12,32 năm và lãi suất bình quân 3,3% mỗi năm.

Chi tiết về thu - chi ngân sách Nhà nước trong 10 tháng qua
  • Thu nội địa đạt hơn 1 triệu 157 nghìn tỷ đồng, tương đương 86,8% dự toán và giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2022.
  • Thu từ dầu thô đạt hơn 51 nghìn tỷ đồng, tương đương 122,3% dự toán và giảm 19,8% so với cùng kỳ năm 2022.
  • Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt gần 189 nghìn tỷ đồng, tương đương 79% dự toán và giảm 21,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tính đến 15/10/2023 đạt gần 523 tỷ USD, giảm gần 11% so với cùng kỳ năm 2022. Riêng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hoá có thuế giảm hơn 17% so với cùng kỳ.

Đối với thu trên địa bàn, ước tính có 24 địa phương đạt trên 86% dự toán thu nội địa trong 10 tháng qua. Trong khi đó, có 7 địa phương có tăng trưởng thu so với cùng kỳ, trong khi có tới 56 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ.

  • Chi thường xuyên đạt hơn 873 nghìn tỷ đồng, tương đương 74,5% dự toán và tăng 3,8% so với cùng kỳ.
  • Chi đầu tư phát triển đạt gần 402 nghìn tỷ đồng, tương đương 55,3% dự toán Quốc hội quyết định và 56,84% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 35% so với cùng kỳ (tương đương khoảng 104 nghìn tỷ đồng).

Tổng cộng, trong 10 tháng qua, thu ngân sách giảm và chi ngân sách tăng so với cùng kỳ năm 2022. Các nhiệm vụ chi ngân sách đã được thực hiện theo dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn. Ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương cũng đã được cân đối.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Thu ngân sách Nhà nước đã giảm bao nhiêu so với cùng kỳ năm 2022?,Chi ngân sách đã tăng bao nhiêu so với cùng kỳ năm 2022?