Tăng cường đầu tư công: Khánh Hoà, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang... nhận thêm 24.500 tỉ đồng

Tăng cường đầu tư công: Khánh Hoà, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang... nhận thêm 24.500 tỉ đồng

Chính phủ điều chỉnh tăng vốn đầu tư công cho nhiều tỉnh thành, bao gồm Khánh Hoà, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang... với tổng số tiền 24.500 tỉ đồng.

Tăng cường đầu tư công: Khánh Hoà, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang... nhận thêm 24.500 tỉ đồng

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 888/QĐ-TTg để điều chỉnh và tăng vốn đầu tư công cho một số tỉnh thành trong nước. Điều này nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Tăng cường đầu tư công là một biện pháp quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phục hồi sau đại dịch COVID-19. Chính phủ đã điều chỉnh và tăng vốn đầu tư công cho nhiều tỉnh thành, bao gồm Khánh Hoà, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang... với tổng số tiền 24.500 tỉ đồng.

Ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng, cho biết: "Chúng tôi đã giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo tổng mức và cơ cấu ngành, lĩnh vực quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội. Đồng thời, chúng tôi cũng giao danh mục và mức vốn ngân sách trung ương bố trí kế hoạch vốn của chương trình cho từng nhiệm vụ, dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định, đủ điều kiện giao kế hoạch vốn của chương trình."

Theo quyết định này, Khánh Hoà sẽ nhận thêm 1.845 tỉ đồng, Đồng Nai nhận thêm 1.436 tỉ đồng, Cần Thơ nhận thêm 3.250 tỉ đồng, An Giang nhận thêm 4.928 tỉ đồng và nhiều tỉnh thành khác cũng nhận được mức tăng vốn đầu tư công tương ứng.

Ông/Bà [Name] từ Bộ Giao thông vận tải cho biết: "Chính phủ đã điều chỉnh giảm 24.594,3 tỉ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 đã phân bổ ban đầu cho Bộ Giao thông vận tải. Điều này nhằm điều chỉnh tăng tương ứng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các địa phương."

Để thực hiện kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương và đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương được yêu cầu hoàn thiện thủ tục phê duyệt quyết định đầu tư trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định. Đồng thời, cần thực hiện giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và các quy định có liên quan.

Tăng cường đầu tư công sẽ tạo ra nhiều cơ hội phát triển cho các tỉnh thành, đồng thời tạo việc làm, cải thiện hạ tầng và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Chính phủ cam kết tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công để thúc đẩy phát triển kinh tế và đáp ứng nhu cầu của xã hội."

[question] Quyết định số 888/QĐ-TTg do ai ký?,Có bao nhiêu tỉ đồng vốn đầu tư công được tăng thêm cho các tỉnh?