Tăng cường đầu tư và phát triển hiệu quả hạ tầng cảng biển

Phát triển hệ thống cảng biển và kết nối hạ tầng giao thông để đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng cường đầu tư và phát triển hiệu quả hạ tầng cảng biển

Việc đầu tư và phát triển hạ tầng cảng biển được coi là một yếu tố quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Nhận thức được tầm quan trọng của việc này, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 24/7/2023 phê duyệt Kế hoạch, chính sách, giải pháp và nguồn lực thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bộ Giao thông vận tải được giao nhiệm vụ nghiên cứu cơ chế, chính sách đột phá, nhằm huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống cảng biển, kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông cả nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội một cách chủ động, hiệu quả.

Tầm quan trọng của cảng biển trong phát triển kinh tế - xã hội

Ông Phạm Hoài Chung, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và phát triển Giao thông vận tải, đã phân tích về tầm quan trọng của cảng biển trong việc gia tăng hàng hóa xuất nhập khẩu. Ông Chung cho biết: "Đầu tư hệ thống cảng cạn kết nối hệ thống cảng biển đồng bộ sẽ giúp xử lý thông quan hàng hóa một cách nhanh chóng. Hơn nữa, với hệ thống cảng biển được đầu tư theo quy hoạch hiện tại, chúng ta sẽ có hệ thống kết cấu hạ tầng cảng biển đồng bộ, tận dụng tối đa khả năng thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu. Điều này sẽ giúp hệ thống cảng biển của chúng ta cạnh tranh mạnh mẽ với khu vực và thế giới".

Đầu tư và phát triển hạ tầng cảng biển

Bộ Giao thông vận tải đã cam kết huy động mọi nguồn lực, ưu tiên đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo các công trình hạ tầng thiết yếu nhằm thu hút doanh nghiệp vận tải. Đồng thời, Bộ cũng hỗ trợ và tạo điều kiện cho việc hợp tác, liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp vận tải để cung cấp dịch vụ vận tải đa phương thức và các dịch vụ logistics liên hoàn, từ đó hình thành những doanh nghiệp lớn về logistics.

Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh, Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), đã chia sẻ về kinh nghiệm của công ty trong việc đầu tư hạ tầng cảng biển và phát triển dịch vụ logistics. Theo ông Tĩnh, VIMC đang thực hiện nhiều dự án lớn như xây dựng cảng trung chuyển Cần Giờ, Liên Chiểu và phát triển mạng lưới dịch vụ logistics. Các dự án này đã tạo ra nhiều dịch vụ vận chuyển hàng hóa tiện lợi và kinh tế. Ví dụ, cảng trung chuyển đã tạo điều kiện cho việc vận chuyển hàng hóa bằng đường sông và ven biển, giúp giảm chi phí vận chuyển cho các doanh nghiệp như Toyota, Honda.

Nâng cao hiệu quả khai thác cảng biển

Để nâng cao hiệu quả khai thác cảng biển, việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao năng suất lao động là những giải pháp quan trọng. Đồng thời, cần tăng cường kết nối và năng lực khai thác hạ tầng cảng và dịch vụ sau cảng, tận dụng lợi thế của từng phương thức vận tải. Điều này sẽ đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế.

Tóm lại, việc tăng cường đầu tư và phát triển hiệu quả hạ tầng cảng biển là một yếu tố quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Việc này đòi hỏi sự hợp tác giữa các bộ, ngành và doanh nghiệp để tạo ra một hệ thống cảng biển đồng bộ và hiệu quả.

[question] Điều gì được phê duyệt trong Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam?,Các giải pháp nào được đề xuất để tăng cường hiệu quả khai thác cảng biển?
1 Lượt thích