Tăng cường giải ngân đầu tư công - Động lực tăng trưởng kinh tế

Tăng cường giải ngân đầu tư công - Động lực tăng trưởng kinh tế

Việt Nam cần tăng cường giải ngân đầu tư công để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy tổng cầu trong thời gian ngắn hạn.

Theo báo cáo mới nhất từ Ngân hàng Thế giới, việc tăng cường giải ngân đầu tư công sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Trong 8 tháng qua, tỷ lệ giải ngân đầu tư công đã đạt gần 40% kế hoạch, một con số khá cao so với cùng kỳ năm 2022.

Tuy nhiên, báo cáo cũng cho biết rằng tốc độ giải ngân đầu tư công đã chậm lại trong thời điểm hiện tại. Để khắc phục tình trạng này, Ngân hàng Thế giới khuyến nghị rằng chính sách tài khóa cần đóng vai trò chủ đạo và đảm bảo ngân sách đầu tư năm nay được triển khai tốt hơn. Nếu ngân sách đầu tư công được triển khai đầy đủ theo kế hoạch, tỷ lệ đầu tư công so với GDP sẽ tăng lên 7,1% trong năm 2023, so với mức dự toán 5,5% GDP trong năm 2022.

Theo bà Dorsati Madani, một chuyên gia kinh tế cao cấp của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, để đạt được mục tiêu này, cần phải lựa chọn và xác định các dự án ưu tiên, hoặc điều chuyển vốn sang các dự án hiệu quả. Các chương trình đầu tư quan trọng của quốc gia như đường cao tốc, truyền tải điện và các chương trình mục tiêu quốc gia cần được đặt lên hàng đầu. Bà cũng nhấn mạnh về việc tránh dàn trải và đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm bớt những rào cản làm hạn chế hoạt động sản xuất và đầu tư của các doanh nghiệp tư nhân.

Theo ông Jonathan Pincus, một chuyên gia kinh tế quốc tế cao cấp của Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, Việt Nam cần phải triển khai điều tiết và kết hợp đầu tư công theo khu vực tốt hơn. Ví dụ, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và miền núi phía Bắc sẽ được hưởng lợi nhiều hơn nếu có sự phối hợp giữa các tỉnh và thành phố trong khu vực này. Ông nhấn mạnh rằng việc đạt được sự hợp tác khu vực và liên vùng sẽ là một yếu tố quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tóm lại, việc tăng cường giải ngân đầu tư công sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Để đạt được mục tiêu này, cần lựa chọn các dự án ưu tiên, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tăng cường sự phối hợp giữa các tỉnh và thành phố trong cùng một khu vực. Chỉ khi có sự đồng lòng và hợp tác, Việt Nam mới có thể vượt qua những thách thức và đạt được sự phát triển bền vững trong tương lai.

[question] Tốc độ giải ngân đầu tư công của Việt Nam đã đạt bao nhiêu phần trăm kế hoạch trong 8 tháng qua?,Chuyên gia kinh tế đề xuất điều gì để thúc đẩy hoạt động sản xuất và đầu tư của doanh nghiệp tư nhân?