Tăng cường giải ngân vốn đầu tư công: Cần nỗ lực hơn nữa từ các bộ, ngành và địa phương

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong 7 tháng đầu năm 2023 đã đạt gần 35,5%, tăng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu giải ngân từ 95% - 100% kế hoạch vốn được giao, cần có sự nỗ lực hơn nữa từ các bộ, ngành và địa phương.

Tăng cường giải ngân vốn đầu tư công: Cần nỗ lực hơn nữa từ các bộ, ngành và địa phương

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong 7 tháng đầu năm 2023 đã đạt gần 35,5%, tăng so với mức 34,47% đạt được cùng kỳ năm 2022. Đây là một dấu hiệu tích cực cho sự phát triển kinh tế của đất nước.

Hiện tại, có 12 bộ và 39 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên trung bình của cả nước.

Một số bộ, địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao trên 50% gồm Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An, Ngân hàng Phát triển, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn 40 bộ và 24 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới tỷ lệ trung bình của cả nước, trong đó có 32 bộ, cơ quan Trung ương và 4 địa phương chỉ giải ngân được dưới 20% kế hoạch vốn.

Theo Bộ Tài chính, một số vướng mắc hiện tại là dự án chưa đủ thủ tục đầu tư, chưa phân bổ vốn và giải ngân theo kế hoạch năm 2023.

Một số bộ, cơ quan trung ương đang đề nghị điều chỉnh giảm kế hoạch năm 2023 nên không thực hiện việc phân bổ và giải ngân. Ngoài ra, các dự án sử dụng vốn nước ngoài cũng chậm tiến độ do quy trình thực hiện đầu tư mua sắm thiết bị bằng nguồn vốn ODA có nhiều thủ tục và cần nhiều thời gian. Cũng có vướng mắc trong quá trình lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu do một số thiết bị tiên tiến chưa có báo giá trên thị trường để phục vụ cho thẩm định giá.

Bộ Tài chính đã đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tập trung chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc để triển khai nhanh, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng thời, cần rà soát tổng hợp nhu cầu điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách trung ương, bao gồm cả số không phân bổ hết theo đúng chỉ đạo tại Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 8/7/2023 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2023 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương.

Các bộ, ngành và địa phương cũng được yêu cầu chủ động thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn kịp thời từ các dự án chậm giải ngân sang dự án có nhu cầu bổ sung vốn và có khả năng giải ngân theo đúng quy định.

Đồng thời, cần khẩn trương phân bổ kế hoạch năm 2023 sau khi Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 và giao bổ sung vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng kết lại, mặc dù tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đã tăng trong 7 tháng đầu năm 2023, nhưng để đạt mục tiêu giải ngân từ 95% - 100% kế hoạch vốn được giao, cần có sự nỗ lực hơn nữa từ các bộ, ngành và địa phương.

Chỉ thông qua sự tập trung và tháo gỡ vướng mắc, việc giải ngân vốn đầu tư công mới có thể được thực hiện một cách hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của đất nước.

[question] Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong 7 tháng đạt bao nhiêu phần trăm?,Các vướng mắc gây chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là gì?