Tăng cường giải ngân vốn đầu tư công để phát triển Quảng Trị

Tăng cường giải ngân vốn đầu tư công để phát triển Quảng Trị

Quảng Trị là một trong những tỉnh miền Trung của Việt Nam, nằm ở vùng kinh tế trọng điểm Đông - Tây.

Tuy nhiên, tỉnh này đang đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng, đó là tỷ lệ giải ngân đầu tư công thấp nhất cả nước.

Đến hết tháng 6, tỷ lệ giải ngân đầu tư công của tỉnh mới đạt 20,4%, thấp hơn mức trung bình của cả nước.

Điều này đặt ra nhiều thách thức và yêu cầu cần có những biện pháp cụ thể để tăng cường giải ngân và phát triển kinh tế của tỉnh.

Nguyên nhân chính của tình trạng này là do thu ngân sách của tỉnh không đạt kế hoạch, dẫn đến thiếu nguồn để thực hiện giải ngân.

Theo số liệu, thu từ đấu giá quyền sử dụng đất ở cấp tỉnh chỉ đạt hơn 10 tỷ đồng trong 6 tháng, bằng khoảng 2,6% kế hoạch.

Điều này đã ảnh hưởng đến quá trình giải ngân và gây khó khăn cho việc triển khai các dự án đầu tư công của tỉnh.

Hiện nay, Quảng Trị có 43 dự án mới khởi công, với tổng kế hoạch vốn khoảng 470 tỷ đồng.

Tuy nhiên, vẫn còn 19 dự án với tổng kế hoạch vốn khoảng 240 tỷ đồng chưa lựa chọn được nhà thầu.

Điều này càng làm chậm tiến độ giải ngân và gây ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh.

Một nguyên nhân khác là công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cũng gặp nhiều khó khăn.

UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư và ban quản lý dự án, đồng thời đưa ra các biện pháp xử lý nghiêm chủ đầu tư và ban quản lý dự án nếu không đảm bảo kế hoạch giải ngân.

Cần kiên quyết xử lý nhà thầu vi phạm hợp đồng và chậm trễ tiến độ, đồng thời đề xuất không cho nhà thầu vi phạm tham gia thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.

Ông Trương Chí Trung, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị, cho biết: "Hiện nay, hầu hết những dự án giao thông quy mô lớn của tỉnh đều đang gặp vướng mắc về giải phóng mặt bằng.

Cần giải quyết dứt điểm các vấn đề này để đảm bảo tiến độ giải ngân và triển khai các dự án một cách hiệu quả".

Để tăng cường giải ngân vốn đầu tư công và phát triển Quảng Trị, cần có những giải pháp cụ thể.

Đầu tiên, cần tăng cường công tác kiểm tra và giám sát tình hình giải ngân, đồng thời quyết liệt xử lý những trường hợp cố tình chậm tiến độ giải ngân.

Ngoài ra, cần đánh giá hoàn thành nhiệm vụ về kết quả giải ngân để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của quá trình này.

Quảng Trị đang đứng trước cơ hội phát triển kinh tế và xây dựng hạ tầng.

Tuy nhiên, để thực hiện được điều này, cần có sự tăng cường giải ngân vốn đầu tư công và giải quyết các vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng.

Chỉ khi đạt được mức giải ngân cao hơn, tỉnh Quảng Trị mới có thể đẩy mạnh phát triển kinh tế và cải thiện đời sống người dân.

[question] Tại sao tỉnh Quảng Trị gặp khó khăn trong việc giải ngân vốn đầu tư công?,Các dự án giao thông quy mô lớn của tỉnh Quảng Trị đang gặp vướng mắc gì?