Tăng cường giải ngân vốn đầu tư công: Phấn đấu vượt 95% kế hoạch

Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công hơn 95%
Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tăng cường giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu vượt trên 95% kế hoạch năm 2024 để thúc đẩy sự phát triển bền vững và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Phấn đấu vượt 95% kế hoạch

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự hội nghị này.

Khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết rằng trong năm qua, đầu tư công đã khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, manh mún, chia cắt, lợi ích cục bộ bằng cách tập trung nguồn lực vào các công trình, dự án lớn như đường cao tốc, liên vùng và ven biển.

Tập trung vào các dự án quan trọng

Cụ thể, số lượng chương trình mục tiêu đã giảm từ khoảng 60 chương trình giai đoạn 2011 - 2015 xuống còn 21 chương trình giai đoạn 2016 - 2020, và hiện chỉ còn 3 chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2021 - 2025. Số lượng dự án sử dụng ngân sách trung ương cũng đã giảm từ khoảng 12.000 dự án trong giai đoạn 2016 - 2020 xuống dưới 5.000 dự án trong giai đoạn 2021 - 2025, nhằm tập trung đầu tư vào các dự án quan trọng, nền tảng kết cấu hạ tầng của nền kinh tế. Đặc biệt, có kế hoạch xây dựng khoảng 3.000 km đường cao tốc đến năm 2025 và 5.000 km đến năm 2030.

Cắt giảm quy hoạch không cần thiết

Với việc thông qua Luật Quy hoạch, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết đã cắt giảm hơn 20.000 quy hoạch trước đây xuống còn 111 quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia và 39 quy hoạch kỹ thuật, chuyên ngành. Cũng đã tích hợp 50 quy hoạch ngành cấp tỉnh vào 1 quy hoạch tỉnh duy nhất.

Thành công trong thu hút FDIT

Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Trần Quốc Phương cho biết năm 2023 là năm thành công trong việc thu hút vốn FDI. Tổng số vốn FDI đổ vào nước ta đạt 36,6 tỉ USD với nhiều dự án chất lượng cao như sản xuất điện thoại, linh kiện điện tử và sản xuất chip.

Tăng cường chuyển đổi số

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh rằng giải ngân vốn đầu tư công là một điểm sáng và cần được triển khai mạnh mẽ kết hợp với việc tháo gỡ khó khăn và tăng cường kiểm tra, giám sát. Thủ tướng cũng đề cao vai trò của Bộ KH-ĐT trong việc tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế và đẩy mạnh chuyển đổi số. Ông Phạm Minh Chính đã chỉ đạo: "Đẩy mạnh nghiên cứu chiến lược, tham mưu chiến lược để làm tốt hơn nữa việc kiến tạo phát triển, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp để tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng xanh, bền vững, thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững, bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau".

Nhiệm vụ khó khăn trong tăng trưởng kinh tế

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết rằng tăng trưởng kinh tế năm 2023 đạt 5,05%, mặc dù rất tích cực nhưng vẫn không đạt được mục tiêu bình quân chung của kế hoạch 5 năm (6,5%-7%) và chiến lược 10 năm (khoảng 7%). GDP bình quân đầu người năm 2023 chỉ đạt 4.284 USD, cách xa mục tiêu đến năm 2025 là khoảng 4.700 - 5.000 USD.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cho biết rằng đạt mục tiêu tăng trưởng trong 5 năm là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Ngoài ra, còn có nguy cơ tụt hậu, rơi vào bẫy thu nhập trung bình còn lớn, thách thức già hóa dân số và không tận dụng hết thời cơ "dân số vàng". Thách thức này còn được gia tăng bởi tình hình kinh tế thế giới đầy khó khăn và không chắc chắn.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ KH-ĐT hoàn thiện thể chế, cơ chế và chính sách để thực hiện đồng bộ và hiệu quả 3 đột phá chiến lược (thể chế, hạ tầng, nhân lực). Bộ KH-ĐT cũng được yêu cầu thúc đẩy các mô hình và lĩnh vực kinh tế mới như bán dẫn, hydrogen, năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn và kinh tế chia sẻ.

Năm 2024 được coi là năm bứt phá và có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thành công Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Bộ KH

Nguồn: Báo CafeF

[question] Bộ trưởng Bộ KH-ĐT cho biết điều gì về đầu tư công năm qua?,Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ KH-ĐT phải đi đầu trong lĩnh vực nào?