Tăng cường hạ tầng vùng Đồng Bằng Sông Hồng: Liên kết và phát triển

Việc tăng cường hạ tầng vùng Đồng Bằng Sông Hồng: Liên kết và phát triển

Phát triển hạ tầng vùng Đồng Bằng Sông Hồng là một trong những yếu tố quan trọng để đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

Tuy nhiên, việc này đòi hỏi sự liên kết và phát triển đồng đều từ các thành phần kinh tế.

Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho biết: "Bên cạnh nguồn lực từ ngân sách nhà nước, cần có các cơ chế, chính sách huy động hiệu quả nguồn lực từ mọi thành phần kinh tế vào đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng vùng, nhất là hạ tầng giao thông, phân cấp cho các địa phương chủ động thực hiện những dự án liên vùng kết nối".

Ông cũng đề xuất hình thành quỹ phát triển hạ tầng vùng để đầu tư xây dựng các dự án liên vùng.

Tăng cường hạ tầng giao thông và kết nối vùng

Hạ tầng giao thông là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc tăng cường liên kết và phát triển vùng Đồng Bằng Sông Hồng.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của vùng, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề xuất cho phép phát hành trái phiếu quốc tế hoặc vay ODA để đầu tư đồng bộ các tuyến đường sắt đô thị của Hà Nội và áp dụng các mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông (TOD) cho các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao liên vùng và các trục giao thông chính của vùng gắn với hành lang kinh tế.

Điều này giúp khai thác tối đa không gian ngầm, mở rộng không gian phát triển và giải quyết các vấn đề giao thông, ô nhiễm môi trường.

Tận dụng lợi thế về vận tải đa phương thức

Vùng Đồng Bằng Sông Hồng có lợi thế về vận tải đa phương thức, bao gồm đường biển, đường hàng không, đường sắt, đường thủy nội địa và đường bộ.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, Bộ Công Thương, cho rằng cần khai thác triệt để lợi thế này để tăng cường liên kết vùng.

Việc tập trung thu hút đầu tư phát triển mạng lưới logistics, trung tâm trung chuyển và kho vận hiện đại, thông minh là một trong những giải pháp quan trọng.

Điều này giúp tạo luồng lưu chuyển hàng hóa thông thoáng, thúc đẩy giao thương nội vùng, liên vùng và quốc tế.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của Hà Nội

Hà Nội đóng vai trò là trung tâm và động lực thúc đẩy phát triển vùng Đồng Bằng Sông Hồng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Trần Sỹ Thanh, nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc thành lập Hội đồng Điều phối vùng Đồng Bằng Sông Hồng.

Ông cho rằng việc này là căn cứ quan trọng để xây dựng các chính sách đặc thù, vượt trội và thúc đẩy liên kết, phát triển vùng.

Hà Nội sẽ tích cực tham gia lập quy hoạch vùng, phối hợp với các địa phương triển khai các cơ chế liên kết và bảo đảm sự phát triển thống nhất theo quy hoạch vùng.

Đồng thời, Hà Nội cũng sẽ ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực trong xã hội để đầu tư phát triển hạ tầng vùng.

Thúc đẩy liên kết và phát triển đồng đều

Để đảm bảo sự phát triển đồng đều và liên kết của vùng Đồng Bằng Sông Hồng, việc tăng cường hạ tầng là cần thiết.

Ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, cho biết Hà Nội sẽ đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, chú trọng hạ tầng giao thông vận tải và thúc đẩy các hoạt động liên kết, phát triển của vùng bằng các tuyến đường bộ, đường sắt liên vùng.

Đồng thời, Hà Nội cũng sẽ đầu tư hoàn thiện các tuyến đường quốc lộ, đường vành đai và hệ thống đường kết nối theo quy hoạch và phù hợp với kiến trúc, cảnh quan.

Ngoài ra, Hà Nội cũng sẽ ưu tiên hoàn thành xây dựng dự án đường Vành đai 4 - vùng thủ đô trước năm 2027 và nghiên cứu chuẩn bị đầu tư đường Vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, tuyến đường sắt tốc độ cao Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân.

Tăng cường liên kết nguồn lực của các địa phương

Để tăng cường liên kết và phát triển vùng Đồng Bằng Sông Hồng, cần tận dụng nguồn lực của các địa phương.

Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường cho

[question] Vùng ĐBSH có vai trò gì trong phát triển kinh tế của Việt Nam?,Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất giải pháp gì để đầu tư xây dựng hạ tầng vùng ĐBSH?