Tăng cường kiểm tra thuế kinh doanh online: Chủ tịch Hà Nội đưa ra yêu cầu mới

Tăng cường kiểm tra thuế kinh doanh online: Chủ tịch Hà Nội đưa ra yêu cầu mới

Chủ tịch Hà Nội đưa ra yêu cầu mới

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã yêu cầu tăng cường thanh kiểm tra thuế đối với kinh doanh online và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Chỉ thị số 12 nhằm chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương và kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước. Chỉ thị này yêu cầu các sở, ngành và quận, huyện, thị xã tại Hà Nội tăng cường công tác thanh kiểm tra thuế, đặc biệt là đối với kinh doanh online, nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

Tăng cường kiểm tra thuế kinh doanh online

Theo Chỉ thị của Chủ tịch Thanh, việc kiểm tra thuế kinh doanh online là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo công bằng và minh bạch trong hoạt động kinh doanh trên nền tảng số. Ông Thanh cho biết: "Chúng ta cần tăng cường kiểm tra thuế đối với kinh doanh online để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, gian lận thuế, trốn thuế, chuyển giá."

Việc tăng cường kiểm tra thuế kinh doanh online được đề xuất nhằm đảm bảo sự công bằng và đúng quy định trong việc nộp thuế đối với các doanh nghiệp hoạt động trên môi trường kinh doanh trực tuyến. Đặc biệt, việc kiểm tra này sẽ tập trung vào những doanh nghiệp, lĩnh vực và mặt hàng trọng điểm có độ rủi ro cao, như hoạt động tài chính, ngân hàng, kinh doanh bất động sản.

Chủ tịch Thanh cũng yêu cầu các sở, ngành và đơn vị quản lý thuế tại Hà Nội kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không đăng ký kinh doanh nhưng thực tế có hoạt động kinh doanh. Ông Thanh nhấn mạnh: "Chúng ta cần kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không đăng ký kinh doanh nhưng thực tế có kinh doanh để đưa vào diện quản lý thuế."

Ngoài ra, Chủ tịch Thanh cũng đề cao việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế và thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập. Ông Thanh cho rằng việc này sẽ giúp giảm chi thường xuyên và cơ cấu lại ngân sách nhà nước. Ông Thanh nêu rõ: "Chúng ta cần đẩy mạnh việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế và thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập để giảm chi thường xuyên và cơ cấu lại ngân sách nhà nước."

Chủ tịch Hà Nội cũng nhấn mạnh việc rà soát và sắp xếp lại tài sản công, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn và định mức theo quy định. Ông Thanh cho biết: "Chúng ta cần tổ chức rà soát, sắp xếp lại tài sản công để đảm bảo sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn và định mức theo quy định và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ."

Cuối cùng, Chủ tịch Thanh cũng nhấn mạnh việc thu hồi các tài sản sử dụng sai đối tượng, sai mục đích, vượt tiêu chuẩn và định mức. Ông Thanh khẳng định: "Chúng ta cần kiên quyết thu hồi các tài sản sử dụng sai đối tượng, sai mục đích, vượt tiêu chuẩn và định mức; tổ chức xử lý tài sản đúng pháp luật, công khai, minh bạch, không để lãng phí, thất thoát tài sản công."

Với việc yêu cầu tăng cường kiểm tra thuế kinh doanh online và các biện pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách nhà nước, Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh hy vọng sẽ đem lại sự công bằng và minh bạch trong hoạt động kinh doanh và đóng góp tích cực vào ngân sách thành phố.

[question] Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu tăng cường công tác gì để đảm bảo thu ngân sách nhà nước?,Các trường hợp nào sẽ được xử lý kịp thời theo yêu cầu của Chủ tịch UBND TP Hà Nội?