Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong giải ngân vốn đầu tư công để đạt mục tiêu kế hoạch

Để đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công trên 95% kế hoạch, cần tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quá trình giải ngân và thúc đẩy công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong giải ngân vốn đầu tư công để đạt mục tiêu kế hoạch

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 749 nhằm yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tăng cường tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm. Mục tiêu là đạt trên 95% kế hoạch vốn của cả năm. Để đạt được mục tiêu này, cần tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quá trình giải ngân và thúc đẩy công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tăng cường trách nhiệm cá nhân trong giải ngân đầu tư công

Trong giai đoạn cuối năm, từ khóa "trách nhiệm" trở nên cực kỳ quan trọng, đặc biệt là trách nhiệm cá nhân. Lãnh đạo các Bộ ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ, bám sát và kịp thời tháo gỡ khó khăn. Đặc biệt, họ phải chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án. Điều này sẽ là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm của cả tập thể và cá nhân. Thông tin này sẽ được Chính phủ gửi các cấp ủy Đảng và chính quyền vào cuối năm.

Tỷ lệ giải ngân đầu tư công vẫn chưa đạt yêu cầu

Sau 7 tháng, tỷ lệ giải ngân đầu tư công của cả nước đã đạt hơn 37%, với nhiều tín hiệu tích cực trong vài tháng qua. Tuy nhiên, vẫn còn 32 Bộ ngành và 4 địa phương chưa đạt đến 20% kế hoạch. Công điện của Thủ tướng cũng chỉ ra tình trạng một số đơn vị giải ngân rất thấp, có khả năng không giải ngân hết số vốn được giao từ đầu năm.

Tăng cường kỷ luật và kỷ cương trong giải ngân

Để đạt mục tiêu giải ngân trên 95% kế hoạch vốn đầu tư công, Công điện yêu cầu tăng cường kỷ luật và kỷ cương trong quá trình giải ngân. Đặc biệt, cần thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu và phiền hà. Cần kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực và tham nhũng trong quản lý đầu tư công.

Cải cách thủ tục hành chính và tăng cường công nghệ thông tin

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, cần cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ hơn. Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết các thủ tục dự án đầu tư công. Ngoài ra, cần nâng cấp hệ thống Công nghệ thông tin để kết nối, trao đổi và chia sẻ dữ liệu với các Bộ, ngành khác nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và giải ngân vốn đầu tư công.

Giải ngân đầu tư công tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế

Theo tính toán của các chuyên gia, mỗi đồng vốn đầu tư công sẽ thu hút được thêm 1,6 đồng vốn khác cho nền kinh tế. Trong bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế còn nhiều thách thức, việc đưa vào nền kinh tế khoảng 500 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công của năm nay sẽ tạo động lực quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng của cả năm.

Đẩy mạnh giải ngân đầu tư công tại các địa phương

Các địa phương cũng đang nỗ lực đẩy mạnh giải ngân đầu tư công. Ví dụ, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng từ năm trước để có thể thi công cùng lúc hàng chục dự án. Thành phố Lào Cai cũng đã tăng cường trách nhiệm cá nhân và kỷ luật trong công tác giải ngân, đạt tỷ lệ giải ngân 50% trong tổng số vốn đầu tư công năm nay.

Tổng kết

Trong những tháng cuối năm, việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong giải ngân vốn đầu tư công là cực kỳ quan trọng để đạt mục tiêu kế hoạch. Cần thúc đẩy công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và cải cách thủ tục hành chính. Giải ngân đầu tư công sẽ tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của cả nước. Các địa phương cũng cần nỗ lực đẩy mạnh giải ngân để đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn.

[question] Thành phố nào đã có những nỗ lực đáng khen ngợi trong việc giải ngân đầu tư công?,Tại sao tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong giải ngân vốn đầu tư công là cần thiết?