Tăng cường liên kết DN để thu hút FDI hiệu quả

Việt Nam cần tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) để thu hút FDI hiệu quả và đạt mục tiêu phát triển kinh tế, tăng thu ngân sách và tạo việc làm.

Tăng cường liên kết DN để thu hút FDI hiệu quả

Hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã có nhiều kết quả đáng ghi nhận tại Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức khiến mục tiêu thu hút FDI chưa đạt như kỳ vọng. Một trong những nguyên nhân chính là tính liên kết chưa hiệu quả giữa các doanh nghiệp (DN) trong nước và DN FDI.

Tính liên kết chưa hiệu quả trong hoạt động FDI

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR), chỉ hơn 37% trong tổng số hơn 350 DN FDI Nhật Bản mua nguyên liệu và thành phần thô đầu vào từ các DN Việt Nam. Con số này thấp hơn đáng kể so với các nước như Thái Lan, Indonesia, Singapore và Malaysia. Tương tự, số liệu của Viện Kinh tế và Thương mại Việt Nam (VCCI) cũng chỉ ra rằng gần 60% nguồn cung cho các DN FDI tại Việt Nam được nhập khẩu từ nước ngoài và khoảng 34% nhập từ các DN FDI khác. Chỉ khoảng 20% sử dụng nguồn cung từ DN tư nhân Việt Nam và chỉ khoảng 4% sử dụng nguồn cung từ DN 100% vốn Nhà nước.

Những khó khăn và hạn chế trong liên kết DN

Tình trạng thiếu kết nối giữa các DN FDI với các DN trong nước chưa được cải thiện, cho thấy mục tiêu thu hút FDI chưa như kỳ vọng và tiềm ẩn những tác động khó lường, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế mới. Các chuyên gia cũng nhận định rằng cần quan tâm điều chỉnh chính sách hỗ trợ DN nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Tổng quan các chính sách hiện hành cho thấy nhiều cố gắng của Chính phủ, nhưng vẫn còn bất cập. Công nghiệp hỗ trợ là hạng mục quan trọng thu hút FDI và tăng giá trị liên kết, nhưng chính sách thúc đẩy ngành này thời gian qua chưa hiệu quả, cần có thêm những chính sách đột phá.

Tầm quan trọng của liên kết DN

Liên kết giữa DN trong nước và DN FDI có vai trò quan trọng trong việc thu hút FDI hiệu quả. Đây không chỉ là mục tiêu của Việt Nam mà còn là xu hướng toàn cầu. Tăng cường liên kết DN giúp tạo ra sự tương tác và hỗ trợ giữa các doanh nghiệp, từ đó tạo ra lợi ích chung và tăng cường năng lực cạnh tranh của cả hai bên. Điều này đồng nghĩa với việc tăng cường khả năng sản xuất, hội nhập sâu chuỗi cung ứng toàn cầu và tạo ra công ăn việc làm.

Cần có chính sách hỗ trợ và thay đổi thể chế

Để đạt được mục tiêu thu hút FDI hiệu quả, Việt Nam cần tăng cường liên kết giữa DN trong nước và DN FDI. Đồng thời, cần có những tác động chính sách từ cấp vĩ mô để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động liên kết này. Chính phủ cần quan tâm điều chỉnh chính sách hỗ trợ DN nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Cần thay đổi thể chế để đáp ứng yêu cầu của bối cảnh mới và xu thế toàn cầu về sản xuất.

Kết luận

Tăng cường liên kết giữa DN trong nước và DN FDI là yếu tố quan trọng để thu hút FDI hiệu quả tại Việt Nam. Tuy nhiên, tính liên kết chưa hiệu quả và các hạn chế trong liên kết DN là những thách thức cần được vượt qua. Chính phủ cần thay đổi chính sách và thể chế để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động liên kết DN và đạt được mục tiêu phát triển kinh tế, tăng thu ngân sách và tạo việc làm.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tại sao tính liên kết chưa hiệu quả là một trong những nguyên nhân chính khiến việc thu hút FDI của Việt Nam chưa đạt như kỳ vọng?,Tại sao chỉ có hơn 37% trong tổng số hơn 350 doanh nghiệp FDI Nhật Bản mua nguyên liệu và thành phần thô đầu vào từ các doanh nghiệp Việt Nam?