Tăng cường phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam: Giải pháp và triển vọng

Đẩy mạnh giải pháp nâng hạng thị trường, tạo điều kiện doanh nghiệp niêm yết huy động vốn qua thị trường chứng khoán
Uỷ ban Chứng khoán tập trung triển khai các giải pháp để nâng hạng thị trường, tạo điều kiện cho doanh nghiệp niêm yết huy động vốn qua thị trường chứng khoán. Xem triển vọng và những giải pháp quan trọng trong năm 2024.

Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2023

Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2023 dự kiến sẽ đạt hơn 5%, mặc dù con số này thấp hơn chỉ tiêu đặt ra. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn nằm trong nhóm các nước có tăng trưởng cao nhất thế giới. Đây là một năm đầy thách thức cho nền kinh tế, nhưng thị trường chứng khoán vẫn có những bước phát triển tích cực.

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2023

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có sự tăng trưởng đáng kể trong năm 2023. Chỉ số VN-Index đã tăng hơn 12% so với cuối năm 2022, đạt mức 1.129,93 điểm. Thanh khoản trên thị trường cũng đạt hơn 17.500 tỷ đồng/phiên. Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đã đạt gần 6 triệu tỷ đồng, tăng hơn 9% so với năm trước, tương đương khoảng 62% GDP năm 2022. Số lượng tài khoản nhà đầu tư mới cũng tăng lên trên 350.000 tài khoản, nâng tổng số tài khoản lên hơn 7,4 triệu tài khoản, tương đương 7,5% dân số.

Giải pháp và triển vọng trong năm 2024

  1. Hoàn thiện thể chế và sửa đổi quy định pháp luật: Để tạo điều kiện thuận lợi cho mục tiêu phát triển dài hạn, cần tiếp tục cải thiện và điều chỉnh các quy định pháp luật liên quan đến thị trường chứng khoán.
  2. Triển khai chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030: Thủ tướng đã phê duyệt chiến lược này, và nhiệm vụ hiện tại là triển khai và thực hiện các biện pháp cụ thể để đạt được mục tiêu đã đề ra.
  3. Đảm bảo hệ thống giao dịch và thanh toán: Cần đưa hệ thống công nghệ thông tin mới vào hoạt động để đảm bảo sự đồng bộ và hiệu quả trong giao dịch trên thị trường chứng khoán.
  4. Phát triển sản phẩm mới và cải cách thủ tục hành chính: Cần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức niêm yết đăng ký giao dịch, thông qua việc phát triển các sản phẩm mới và cải cách thủ tục hành chính liên quan đến thị trường chứng khoán.
  5. Nâng cao giám sát thị trường và bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư: Cần chủ động theo dõi các đơn vị, nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư và khôi phục niềm tin vào thị trường.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủ động và phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành khác để triển khai các giải pháp liên quan đến mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Ông cũng nhấn mạnh về việc tiếp cận chuẩn mực quốc tế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong ngành chứng khoán. UBCKNN cũng cam kết sẽ chỉ đạo các đơn vị trong ngành chứng khoán cụ thể hóa các giải pháp và triển khai chương trình hành động trong năm 2024, nhằm đảm bảo thực hiện các giải pháp chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030. UBCKNN sẽ tập trung vào việc hoàn thiện cơ chế, chủ động giám sát thị trường, tăng cường công tác thanh tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên thị trường. Đồng thời, UBCKNN sẽ triển khai các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp niêm yết huy động vốn qua thị trường chứng khoán, gắn kết IPO với niêm yết và rút ngắn thời gian phát hành IPO. Triển khai các giải pháp này sẽ giúp nâng cao chất lượng và tầm quan trọng của thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời thu hẹp khoảng cách phát triển với thị trường chứng khoán quốc tế.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Chỉ số VN-Index đã tăng bao nhiêu trong năm 2023?,Các giải pháp nào được đề xuất để phát triển thị trường chứng khoán?