Tăng cường phát triển - Tiềm năng tăng trưởng thị trường chứng khoán

Khi thị trường chứng khoán được nâng hạng, nó có khả năng thu hút vốn đầu tư nước ngoài và tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững. Đây là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường chứng khoán trong dài hạn.

Tổng quan về tầm quan trọng của nâng hạng thị trường chứng khoán

Với sự phát triển ngày càng cao của kinh tế, vai trò của thị trường chứng khoán ngày càng trở nên quan trọng. Không chỉ ở các thị trường phát triển, mà ngay cả ở các thị trường đang phát triển, tỷ trọng vốn huy động cho nền kinh tế từ thị trường chứng khoán cũng ngày càng tăng lên, đồng thời góp phần đáng kể trong việc đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế.

Theo dữ liệu năm 2020, quy mô của thị trường chứng khoán Việt Nam (bao gồm giá trị vốn hóa của thị trường cổ phiếu và dư nợ của thị trường trái phiếu) bằng 131,95% GDP và chiếm 47% tổng tài sản hệ thống tài chính, gần ngang bằng quy mô tín dụng ngân hàng (146,2%).

Thị trường chứng khoán đã trở thành kênh huy động vốn trung - dài hạn không thể thiếu cho các doanh nghiệp. Đặc biệt, thông qua thị trường chứng khoán, các doanh nghiệp có thể huy động được nguồn vốn lớn từ các nhà đầu tư nước ngoài trên toàn cầu với thời gian nhanh và chi phí thấp. Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó sự đánh giá của các nhà đầu tư về "chất lượng" thị trường là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Việc đánh giá về thị trường chứng khoán chưa bao giờ là vấn đề đơn giản với nhiều chỉ số, sự biến động, tác động thường xuyên, liên tục..., cho nên các nhà đầu tư có xu hướng dựa vào sự đánh giá của các tổ chức tài chính chuyên thực hiện việc xem xét, đánh giá, xếp hạng thị trường để ra quyết định đầu tư.

Tầm quan trọng của việc nâng hạng thị trường chứng khoán

Việc xếp hạng thị trường chứng khoán được thực hiện bởi các tổ chức uy tín như MSCI (Morgan Stanley Capital International), FTSE Russell (Financial Times Stock Exchange) và S&P Dow Jones (Standard & Poor's Global). Việc nâng hạng thị trường chứng khoán được coi như một cú "vượt vũ môn" của chứng khoán Việt Nam.

Các báo cáo xếp hạng của các tổ chức này đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn thị trường và cổ phiếu cho các nhà đầu tư. Đặc biệt, các quỹ đầu tư chứng khoán theo chỉ số thường sử dụng các báo cáo xếp hạng này để đưa ra quyết định đầu tư. Hiện tại, có hàng nghìn tỷ USD thuộc quyền quản lý của các quỹ được điểm chuẩn theo các chỉ số của MSCI và FTSE Russell.

Việc nâng hạng thị trường chứng khoán có ảnh hưởng quan trọng đến thị trường của một quốc gia. Nó tác động đến dòng vốn mà nhà đầu tư quốc tế quyết định đưa vào hoặc rút ra khỏi thị trường đó. Đây cũng là yếu tố quan trọng để thiết lập các chỉ số do tác động trực tiếp đến việc lựa chọn thêm mới hoặc bỏ bớt các chứng khoán cấu phần của các chỉ số này.

Nâng hạng thị trường chứng khoán mang lại nhiều lợi ích

Khi thị trường chứng khoán được nâng hạng, có ba lợi ích chính:

  1. Thu hút dòng vốn lớn hơn và ổn định hơn: Khi thị trường chứng khoán được nâng hạng lên thị trường mới nổi, dòng vốn đầu tư vào thị trường có tính ổn định cao hơn so với dòng tiền "nóng" đầu tư vào thị trường cận biên. Việc thu hút dòng vốn đầu tư trung - dài hạn sẽ góp phần vào sự phát triển của thị trường chứng khoán.
  2. Tạo cơ hội để hoàn thiện thị trường và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp: Việc nâng hạng thị trường chứng khoán yêu cầu các cải thiện về minh bạch thông tin, khung thể chế, cơ chế giao dịch và điều kiện tiếp cận thị trường của các nhà đầu tư nước ngoài. Đồng thời, sự tư vấn và hỗ trợ từ các tổ chức xếp hạng cũng giúp các nhà quản lý khắc phục những hạn chế và nâng cao hiệu quả hoạt động. Điều này sẽ làm cho thị trường chứng khoán vận hành tốt hơn và hội nhập sâu rộng hơn vào thị trường quốc tế.
  3. Tác động lan tỏa mạnh mẽ: Việc nâng hạng thị trường chứng khoán cùng với việc thu hút dòng vốn nước ngoài cũng giúp các doanh nghiệp nội địa tiếp xúc với trình độ và kinh nghiệm quản lý mới, hiện đại. Điều này thúc đẩy sự thay đổi và nâng cao năng lực hoạt động của doanh nghiệp và tổ chức trung gian thị trường.
TTCK Việt Nam và tiềm năng nâng hạng

TTCK Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể trong suốt h

VNIndex 1,225.98 15.03 1.23%
HNX 242.41 2.64 1.09%
UPCOM 91.7 0.68 0.74%
[question] Việc nâng hạng TTCK Việt Nam có tác động gì đến thị trường và các doanh nghiệp?,Những yếu tố nào cần cải thiện để đáp ứng các tiêu chí của các tổ chức xếp hạng?