"Tăng cường quản lý hoàn thuế và chống gian lận: Mục tiêu của ngành Thuế năm 2024"

Năm 2024, ngành Thuế tập trung vào việc tăng cường quản lý hoàn thuế, đồng thời chống gian lận để đảm bảo hoàn thuế nhanh chóng và đúng pháp luật. Các biện pháp bao gồm ban hành quy trình hoàn thuế, kiểm tra sau hoàn, và áp dụng công nghệ thông tin để tối ưu hóa quy trình. Đại diện ngành Thuế cũng nhấn mạnh việc tạo ra môi trường pháp lý minh bạch và rõ ràng để đảm bảo công tác quản lý thuế hiệu quả.

Tăng cường quản lý hoàn thuế và chống gian lận: Mục tiêu của ngành Thuế năm 2024

Trong năm 2024, ngành Thuế tập trung vào việc tăng cường quản lý hoàn thuế và chống gian lận để đảm bảo hoàn thuế nhanh chóng và đúng pháp luật. Điều này nhằm đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và đảm bảo quyền lợi của ngân sách Nhà nước.

Ban hành quy trình hoàn thuế và kiểm tra sau hoàn

Theo bà Lê Thị Duyên Hải, Vụ trưởng Vụ Kê khai và Kế toán thuế (Tổng cục Thuế), ngành Thuế đã triển khai nhiều giải pháp để tăng cường quản lý hoàn thuế. Trọng tâm của các biện pháp này là ban hành quy trình hoàn thuế và quy trình kiểm tra thuế, cũng như áp dụng các quyết định về bộ chỉ số và tiêu chí để tự động đánh giá rủi ro đối với hóa đơn và phân loại hồ sơ hoàn thuế. Đồng thời, ngành Thuế cũng chú trọng đến thanh tra và kiểm tra sau hoàn thuế thay vì kiểm tra trước hoàn.

Áp dụng công nghệ thông tin và tạo môi trường pháp lý minh bạch

Ngành Thuế cũng đặt mục tiêu áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong việc giải quyết hoàn thuế. Từ việc tiếp nhận, giải quyết đến chi hoàn thuế GTGT, ngành Thuế sẽ tối đa hóa tự động hóa và số hóa quy trình để đảm bảo hoàn thuế được giải quyết minh bạch, công khai, kịp thời và đúng quy định pháp luật.

Một chủ trương quan trọng trong quản lý hoàn thuế GTGT trong năm 2024 của ngành Thuế là thực hiện thanh tra chủ động, rà soát chuỗi các doanh nghiệp có mua bán hàng hóa với doanh nghiệp hoàn thuế trước khi nhận được hồ sơ đề nghị hoàn thuế. Điều này giúp sớm xác định rủi ro và phân loại chính xác các trường hợp hoàn thuế trước kiểm tra sau, kiểm tra trước hoàn thuế sau. Đồng thời, ngành Thuế sẽ tập trung kiểm soát chặt chẽ các doanh nghiệp có dấu hiệu gian lận.

Đại diện Tổng cục Thuế, ông Mai Xuân Thành - Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế, cho biết rằng năm 2024, ngành Thuế có mục tiêu thu hơn 1.486 triệu tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước. Để đạt được mục tiêu này, ngành Thuế sẽ triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ thuế. Đồng thời, ngành Thuế sẽ tăng cường giám sát và hỗ trợ người nộp thuế phù hợp với diễn biến kinh tế thế giới và trong nước.

Ngoài ra, ngành Thuế cũng sẽ triển khai các Nghị quyết, Kế hoạch và Chương trình của Chính phủ nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đồng thời, ngành Thuế sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số mạnh mẽ để tối ưu hóa quy trình và đảm bảo công tác quản lý thuế hiệu quả.

Trong năm 2024, ngành Thuế sẽ tạo ra môi trường pháp lý minh bạch và rõ ràng để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp một cách thuận lợi và nhanh chóng. Điều này cũng giúp người công chức yên tâm thực hiện nhiệm vụ được giao mà không phải e ngại hay lo sợ khi đã tuân thủ đầy đủ các quy định và quy trình có liên quan.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Số quyết định hoàn thuế GTGT đã được cơ quan thuế ban hành tính đến hết ngày 20/12 là bao nhiêu?,Ngành Thuế sẽ tập trung vào việc nào trong năm 2024 để đẩy mạnh công tác quản lý hoàn thuế?