Tăng cường thanh tra giải ngân vốn đầu tư công ở Quảng Nam

Chủ tịch Quảng Nam yêu cầu tổ chức thanh tra công tác giải ngân vốn đầu tư công để nâng cao tiến độ và trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

Tăng cường thanh tra giải ngân vốn đầu tư công ở Quảng Nam

Trong báo cáo mới nhất của UBND tỉnh Quảng Nam, số liệu cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2023, khối lượng giải ngân vốn đầu tư công ở tỉnh này chỉ đạt hơn 20,8%, thấp hơn so với bình quân cả nước. Với tình hình này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh, đã ra chỉ đạo về việc tăng cường thanh tra công tác giải ngân đầu tư công.

Tổ chức thanh tra công tác giải ngân vốn đầu tư công

Là một biện pháp quan trọng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu Thanh tra tỉnh tổ chức thanh tra để nâng cao vai trò và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công.

Yêu cầu xem xét, xử lý trách nhiệm tập thể và cá nhân có liên quan

Trong trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công theo tiến độ. Điều này nhằm đảm bảo sự chịu trách nhiệm của các đơn vị và cá nhân trong việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Yêu cầu cung cấp đầy đủ hồ sơ cho Thanh tra tỉnh

Để thực hiện công tác thanh tra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu các Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh, Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, cùng với các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan, phối hợp cung cấp đầy đủ hồ sơ cho Thanh tra tỉnh khi có yêu cầu.

Dự án hồ Lộc Đại

Một trong những dự án bị chậm tiến độ và cần được kiểm tra là dự án hồ Lộc Đại. Dự án này do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư và đã được gia hạn đến năm 2025. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã đi kiểm tra tiến độ dự án này để đảm bảo tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Phản ánh của ông Phan Việt Cường

Trong kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Quảng Nam, ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam - đã nhắc đến việc một số chủ đầu tư khi không có tiền thì than vãn, còn khi có tiền rồi thì không chịu làm. Ông Cường cũng đề cập đến việc hoàn thành 76 trạm y tế trên địa bàn tỉnh. Trong trường hợp không hoàn thành đúng tiến độ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh sẽ bị điều chuyển.

Hy vọng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công

Với việc tăng cường thanh tra giải ngân vốn đầu tư công, UBND tỉnh Quảng Nam hy vọng sẽ nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn. Điều này sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội của tỉnh, từ đó mang lại lợi ích cho cộng đồng và người dân.

[question] Vì sao Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu thanh tra công tác giải ngân vốn đầu tư công?,Tại sao chỉ có hơn 20,8% vốn đầu tư công đã được giải ngân trong 6 tháng đầu năm 2023?