Tăng cường thanh tra gói thầu để ngăn chặn tiêu cực

Tăng cường thanh tra gói thầu để ngăn chặn tiêu cực

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu tăng cường công tác thanh tra và giám sát gói thầu có phản ánh tiêu cực để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình lựa chọn nhà thầu và nhà đầu tư.

Tăng cường thanh tra gói thầu để ngăn chặn tiêu cực

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác thanh tra và giám sát về hoạt động lựa chọn nhà thầu và nhà đầu tư, đặc biệt là đối với những gói thầu có nhiều kiến nghị và phản ánh tiêu cực, vi phạm.

Triển khai lựa chọn nhà thầu theo quy định

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh thành, các tập đoàn và tổng công ty Nhà nước cần tập trung triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, cần chú trọng đến việc lựa chọn nhà thầu tại các dự án quan trọng, trọng điểm nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và thúc đẩy công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng thời, các đơn vị cần tiếp tục tăng cường công khai thông tin đầy đủ, chính xác và tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia (Hệ thống e-GP).

Tăng cường thanh tra và giám sát

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và theo dõi hoạt động lựa chọn nhà thầu và nhà đầu tư, đặc biệt là đối với những gói thầu có nhiều kiến nghị, phản ánh tiêu cực, vi phạm. Cần xem xét kỹ các gói thầu có ít nhà thầu tham gia và có tỷ lệ tiết kiệm thấp, cũng như các trường hợp một nhà thầu trúng nhiều gói thầu tại cùng một địa phương, cùng một chủ đầu tư hoặc bên mời thầu trong thời gian dài. Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cần áp dụng biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nâng cao chất lượng lựa chọn nhà đầu tư

Để đảm bảo tính cạnh tranh và hiệu quả tổng thể của dự án đầu tư kinh doanh, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu nâng cao chất lượng chuẩn bị đầu tư và thực hiện lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất. Các dự án này phải đấu thầu theo pháp luật chuyên ngành và pháp luật về xã hội hóa, đảm bảo tính cạnh tranh và hiệu quả tổng thể.

Đồng thời, Bộ Kế hoạch Đầu tư sẽ chủ trì xây dựng và trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 theo đúng tiến độ và chất lượng. Mục tiêu là bảo đảm thi hành luật này từ ngày 1/1/2024.

Rà soát và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật

Bộ Kế hoạch Đầu tư cần phối hợp với các bộ, ngành liên quan để rà soát và nghiên cứu phương án hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. Mục tiêu là khắc phục và tháo gỡ ngay những bất cập, vướng mắc, đảm bảo tính thống nhất với quy định pháp luật khác có liên quan như đất đai, xây dựng, đấu giá, y tế và các lĩnh vực khác.

Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin

Cuối cùng, cần tiếp tục nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và hoàn thiện tính năng, tiện ích của hệ thống e-GP. Điều này sẽ đảm bảo hoạt động thông suốt, an toàn an ninh mạng, thuận tiện và hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu của công tác đấu thầu qua mạng trong thời gian tới.

Tăng cường thanh tra gói thầu và giám sát là một bước quan trọng để ngăn chặn tiêu cực và đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình lựa chọn nhà thầu và nhà đầu tư. Chỉ có thông qua việc tăng cường giám sát và thanh tra, chúng ta mới có thể đảm bảo sự phát triển bền vững và hiệu quả của các dự án đầu tư.

[question] Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu tăng cường thanh tra gói thầu nào?,Bộ Kế hoạch Đầu tư chủ trì xây dựng văn bản nào để thực hiện Luật Đấu thầu?