Tăng cường thu hồi tiền nợ thuế: Ngành thuế thu được 25.600 tỷ đồng

Tăng cường thu hồi tiền nợ thuế: Ngành thuế thu được 25.600 tỷ đồng

Tăng cường thu hồi tiền nợ thuế: Ngành thuế thu được 25.600 tỷ đồng

Tăng cường thu hồi tiền nợ thuế: Ngành thuế thu được 25.600 tỷ đồng

Theo thông tin từ Tổng cục Thuế, ngành thuế đã thu được tổng cộng 25.600 tỷ đồng tiền nợ thuế tính đến cuối tháng 7/2023. Đây là một con số đáng chú ý và cho thấy sự nỗ lực của ngành thuế trong việc thu hồi tiền nợ thuế.

Điều này cho thấy sự cải thiện nhẹ về tình hình nợ thuế trong nửa đầu năm 2023.

Tổng số tiền nợ thuế mà ngành thuế quản lý ước tính đến cuối tháng 7/2023 là 151.325 tỷ đồng, giảm 0,4% so với thời điểm ngày 30/6/2023 và tăng 2,4% so với thời điểm ngày 31/12/2022.

Điều này đòi hỏi sự tăng cường trong việc thu hồi tiền nợ thuế và không để nợ thuế kéo dài.

Để đảm bảo việc thu hồi tiền nợ thuế được hiệu quả, Tổng cục Thuế đã đề nghị các cục thuế địa phương thực hiện rà soát và đảm bảo phân loại nợ đúng theo tính chất của từng khoản. Hồ sơ phân loại nợ cũng cần phải đầy đủ theo hướng dẫn tại Quy trình quản lý nợ thuế.

Nếu sau rà soát, phát hiện khoản nợ đã phân loại chưa đầy đủ hồ sơ hoặc chưa đúng tính chất nợ, cục thuế phải hoàn thiện hồ sơ phân loại hoặc thực hiện phân loại lại để đảm bảo số liệu tiền thuế nợ theo dõi trên hệ thống được phân loại đúng tính chất và có đầy đủ hồ sơ.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế thực hiện công khai thông tin của người nộp thuế có tiền thuế nợ quá hạn theo đúng quy định của pháp luật. Điều này đặc biệt áp dụng cho người nộp thuế có số tiền thuế nợ lớn và kéo dài.

Đối với người nộp thuế chỉ có tiền thuế nợ dưới 90 ngày, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế thực hiện ngay các biện pháp như gọi điện thoại, nhắn tin, gửi thư điện tử, mời lên làm việc, ban hành thông báo tiền thuế nợ để đôn đốc người nộp thuế nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước. Mục tiêu là không để nợ thuế kéo dài và hạn chế nợ mới phát sinh.

Đối với người nộp thuế có khoản tiền thuế nợ trên 90 ngày hoặc thuộc trường hợp phải cưỡng chế, các cục thuế phải áp dụng ngay các biện pháp cưỡng chế để thu hồi tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước.

Trong trường hợp quyết định cưỡng chế hết hiệu lực mà người nộp thuế chưa nộp hoặc nộp chưa đủ số tiền thuế nợ bị cưỡng chế vào ngân sách nhà nước, cục thuế phải kịp thời chuyển sang áp dụng các biện pháp cưỡng chế phù hợp và đúng quy định.

Tăng cường thu hồi tiền nợ thuế là một công việc quan trọng để đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước.

Việc thu hồi tiền nợ thuế sẽ giúp tăng cường nguồn lực cho phát triển kinh tế và xã hội, đồng thời tạo sự công bằng trong việc đóng góp thuế của các cá nhân và doanh nghiệp.

[question] Tổng số tiền thuế nợ ngành thuế đến cuối tháng 7/2023 đã giảm hay tăng so với thời điểm trước đó?,Các cục thuế địa phương cần làm gì để đảm bảo phân loại nợ đúng theo tính chất của từng khoản?
1 Lượt thích