Tăng cường tính minh bạch và thanh khoản trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Việc đưa trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ vào giao dịch tập trung trên hệ thống giao dịch TPDNRL tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tạo ra sự chuyển biến đáng kể trong việc nâng cao tính công khai, minh bạch và thanh khoản cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Bước tiến mới trong thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Trong những năm gần đây, thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (TPDNRL) đã trở thành một phần quan trọng của hệ thống tài chính Việt Nam. Để tăng tính minh bạch và thanh khoản trên thị trường này, việc đưa TPDNRL vào giao dịch tập trung trên hệ thống giao dịch TPDNRL tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã được thực hiện. Điều này đã tạo ra một bước tiến mới trong việc lành mạnh hóa thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Giảm quy mô phát hành và số đợt phát hành

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng quy mô phát hành TPDNRL đã giảm 76% xuống còn khoảng 43.000 tỷ đồng. Số đợt phát hành cũng giảm mạnh, chỉ còn 43 đợt so với 282 đợt trong 6 tháng đầu năm 2022. Tuy nhiên, trong giai đoạn quý II/2021 - quý III/2022, khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã tăng cao, chủ yếu là TPDNRL. Dự kiến có khoảng 159.000 tỷ đồng giá trị trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong 6 tháng cuối năm 2023 và khoảng 616.000 tỷ đồng giá trị trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong cả năm 2023 và 2024.

Tăng tính thanh khoản và niềm tin của nhà đầu tư

Việc đưa TPDNRL vào giao dịch tập trung đã giúp tăng tính thanh khoản của thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Điều này đồng nghĩa với việc những doanh nghiệp có tình hình tài chính tốt có thể huy động được nguồn vốn trung và dài hạn từ thị trường này. Ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính, cho biết: "Việc đưa vào giao dịch tập trung giúp chuẩn hoá thị trường TPDNRL, tăng khả năng thanh khoản của trái phiếu, tạo dựng lại niềm tin của nhà đầu tư".

Hệ thống giao dịch TPDNRL và tính minh bạch

Việc tổ chức thị trường giao dịch TPDNRL đã đáp ứng yêu cầu của Nghị định 65/2022/NĐ-CP. Hệ thống giao dịch TPDNRL cho phép thành viên giao dịch kết nối và gửi lệnh lên hệ thống giao dịch của HNX. Hệ thống này cung cấp hai loại lệnh là thỏa thuận điện tử và thỏa thuận thông thường. Đối với lệnh điện tử, thành viên có thể lựa chọn gửi lệnh chào đến một số thành viên nhất định hoặc gửi lệnh đến tất cả các thành viên của thị trường và chỉ các thành viên nhận được lệnh chào mới có thể xác nhận lệnh. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và công khai trong giao dịch trên thị trường TPDNRL.

Tăng cường công bố thông tin và tiếp cận thông tin

Để tăng tính minh bạch và cung cấp thông tin đầy đủ cho nhà đầu tư, Chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp đã được xây dựng. Trang web này công bố thông tin về phát hành TPDNRL, bao gồm thông tin trước đợt phát hành, thông tin bất thường, thông tin về trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm theo chứng quyền, mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu và kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Ông/Bà [Tên] từ HNX cho biết: "Chuyên trang thông tin TPDNRL tiếp tục đóng vai trò phục vụ nhu cầu thông tin cho các nhà đầu tư, giúp nhà đầu tư tiếp cận thông tin đầy đủ hơn đối với TPDNRL và có thêm kênh tham khảo mức giá trái phiếu".

Tầm quan trọng của tính minh bạch và thanh khoản

Việc tăng cường tính minh bạch và thanh khoản trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ là rất quan trọng. Điều này giúp làm lành mạnh hóa thị trường, tạo ra một môi trường giao dịch an toàn và hiệu quả cho nhà đầu tư. Đồng thời, việc tăng cường tính minh bạch và thanh khoản cũng góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường trái phiếu doanh nghiệp nói chung tại Việt Nam.

Tổng kết

Việc đưa trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ vào giao dịch tập trung trên hệ thống giao dịch TPDNRL tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tạo ra một bước tiến mới trong việc tăng tính minh bạch và thanh khoản trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Điều này đồng nghĩa với việc tạo ra một môi trường giao dịch an toàn, minh bạch và hiệu quả cho nhà đầu tư.

VNIndex 1,190.72 4.82 0.4%
HNX 236.53 1.55 0.66%
UPCOM 88.69 0.54 0.61%
[question] Hệ thống giao dịch TPDNRL đã được đưa vào hoạt động tại đâu?,Cần làm gì để phát triển thị trường TPDNRL lành mạnh?
3 Lượt thích