Tăng lương tối thiểu cho người lao động năm 2024: Những điều Bộ LĐ-TB-XH muốn nói

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) sẽ hoàn thiện Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động vào năm 2024. Đây là những thông tin quan trọng về tăng lương tối thiểu cho người lao động trong năm tới.

Tăng lương tối thiểu cho người lao động là một vấn đề quan trọng mà Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) đang quan tâm.

Tăng lương tối thiểu cho người lao động là một vấn đề quan trọng mà Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) đang quan tâm. Theo thông tin từ Bộ LĐ-TB-XH, trong tháng 5 năm 2024, Bộ sẽ hoàn thiện Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Mức tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động sẽ được điều chỉnh từ ngày 1-7-2024.

Theo phương án đã được Hội đồng Tiền lương Quốc gia bỏ phiếu và chốt, mức tăng lương bình quân là 6%. Điều này đồng nghĩa với việc lương tối thiểu tháng tại các vùng sẽ có sự tăng lên. Ví dụ, ở Vùng I, lương tối thiểu tháng sẽ tăng từ 4,68 triệu đồng lên 4,96 triệu đồng. Tương tự, ở Vùng II, lương tối thiểu tháng sẽ tăng từ 4,16 triệu đồng lên 4,41 triệu đồng; ở Vùng III, lương tối thiểu tháng sẽ tăng từ 3,64 triệu đồng lên 3,86 triệu đồng; và ở Vùng IV, lương tối thiểu tháng sẽ tăng từ 3,25 triệu đồng lên 3,45 triệu đồng.

Ngoài ra, mức lương tối thiểu vùng theo giờ cũng sẽ tăng từ ngày 1-7-2024.

Theo phương án đã được Hội đồng Tiền lương Quốc gia thông qua, mức tăng lương tối thiểu theo giờ là 6% trên cơ sở mức lương tối thiểu vùng hiện tại. Ví dụ, ở Vùng I, mức lương tối thiểu theo giờ sẽ tăng từ 22.500 đồng lên 23.800 đồng; ở Vùng II, mức lương tối thiểu theo giờ sẽ tăng từ 20.000 đồng lên 21.200 đồng; ở Vùng III, mức lương tối thiểu theo giờ sẽ tăng từ 17.500 đồng lên 18.600 đồng; và ở Vùng IV, mức lương tối thiểu theo giờ sẽ tăng từ 15.600 đồng lên 16.600 đồng.

Ông/Bà [Name] từ Bộ LĐ-TB-XH cho biết: "Để chính sách tăng lương tối thiểu vùng thực sự có hiệu quả, vừa qua cử tri đã kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan khi thực hiện tăng lương thì đồng bộ các giải pháp bình ổn giá cả thị trường."

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng nhấn mạnh rằng chính sách tiền lương trong khu vực doanh nghiệp do người lao động và người sử dụng lao động quyết định, dựa trên cơ sở thương lượng, thỏa hiệp giữa hai bên. Nhà nước chỉ quy định mức lương tối thiểu là mức sàn thấp nhất để bảo vệ những lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật thấp, làm công việc đơn giản không bị trả lương quá thấp.

Mức lương tối thiểu do Chính phủ quyết định và công bố trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương Quốc gia và được điều chỉnh dựa trên các yếu tố như: Mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng; tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung - cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã xác định mức sống tối thiểu của người lao động để đảm bảo cho họ có thể chi trả được các khoản phí cơ bản nhất về chi phí lương thực, thực phẩm; chi phí đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng tối thiểu cho giáo dục, y tế, nhà ở…; chi phí nuôi con, được xác định trên quy mô hộ gia đình Việt Nam 4 người, trong đó mỗi người lao động nuôi được 1 con.

Trên cơ sở phương pháp đã nêu, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã xác định mức sống tối thiểu của người lao động và rà soát, cập nhật định kỳ 2 năm/lần, theo kết quả điều tra mức sống dân cư do Tổng cục Thống kê công bố (2 năm/lần).

Tăng lương tối thiểu cho người lao động năm 2024 là một nhiệm vụ quan trọng mà Chính phủ đã giao cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Việc hoàn thiện Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động vào tháng 5-2024 sẽ đảm bảo lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước."

Nguồn: Báo CafeF

[question] Ai quyết định mức lương tối thiểu trong khu vực doanh nghiệp?,Các yếu tố nào được sử dụng để điều chỉnh mức lương tối thiểu?