Tăng lương tối thiểu từ 1/7: Mức lương vùng và theo giờ được điều chỉnh

Mức tăng lương tối thiểu từ ngày 1/7 là bao nhiêu?
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã công bố mức tăng lương tối thiểu từ ngày 1/7. Mức lương vùng và theo giờ sẽ được điều chỉnh, mang lại lợi ích cho người lao động và doanh nghiệp.

Mức tăng lương tối thiểu từ ngày 1/7 là bao nhiêu?

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa công bố mức tăng lương tối thiểu áp dụng từ ngày 1/7. Theo đó, mức lương tối thiểu sẽ tăng 6% so với mức hiện hành, trùng với khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia. Mức tăng này nhằm cải thiện cuộc sống của người lao động và đảm bảo sự phát triển của doanh nghiệp.

Mức lương vùng và theo giờ được điều chỉnh

Theo phương án mới, mức lương vùng I sẽ nâng lên 4,96 triệu đồng, vùng II là 4,41 triệu đồng, vùng III là 3,86 triệu đồng và vùng IV đạt 3,45 triệu đồng. So với mức lương hiện hành, mức lương tối thiểu sẽ tăng từ 200.000 - 280.000 đồng/tháng, tương ứng với tỷ lệ tăng 6%. Điều này giúp người lao động có thu nhập cao hơn và đáng sống hơn.

Mức lương tối thiểu đảm bảo mức sống tối thiểu

Bộ LĐ-TB&XH cho biết mức lương tối thiểu vùng này cũng được xem là cơ sở để đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động trong tương lai. Mức lương tối thiểu vùng này cũng sẽ được tính trước một phần chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của năm 2025 để đảm bảo người lao động được hưởng ngay từ giữa năm nay.

Mức lương tối thiểu theo giờ cũng tăng tương ứng

Cùng với mức lương tối thiểu tháng, mức lương tối thiểu theo giờ cũng sẽ tăng tương ứng 6% từ giữa năm nay. Cụ thể, mức lương theo giờ vùng I sẽ lên 23.800 đồng, vùng II lên 21.200 đồng, vùng III là 18.600 đồng và vùng IV là 16.600 đồng. Điều này giúp đảm bảo công bằng và tăng thu nhập cho người lao động.

Điều chỉnh vùng lương tối thiểu cho một số địa phương

Trong lần điều chỉnh này, một số địa phương sẽ được chuyển sang vùng lương mới. Cụ thể, các địa phương như Quảng Yên, Đông Triều, Uông Bí, Móng Cái (Quảng Ninh); Thái Bình (tỉnh Thái Bình); Thanh Hóa, Sầm Sơn, Nghi Sơn, Bỉm Sơn (Thanh Hóa); Ninh Hòa (Khánh Hòa); Sóc Trăng (Sóc Trăng); Thái Thụy, Tiền Hải (Thái Bình); Triệu Sơn, Thọ Xuân, Yên Định, Vĩnh Lộc, Thiệu Hóa, Hà Trung, Hậu Lộc, Nga Sơn, Hoằng Hóa, Nông Cống (Thanh Hóa); Ninh Phước (Ninh Thuận) sẽ được điều chỉnh vùng lương tối thiểu.

Mức tăng lương tối thiểu từ ngày 1/7 là một động thái quan trọng để cải thiện cuộc sống của người lao động và đảm bảo sự phát triển của doanh nghiệp. Việc điều chỉnh mức lương vùng và theo giờ cũng mang lại lợi ích cho người lao động và đảm bảo công bằng trong việc trả lương.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Từ ngày nào mức lương tối thiểu mới sẽ áp dụng?,Mức lương tối thiểu vùng I là bao nhiêu?