Tăng lương tối thiểu vùng 2024: Hội đồng Tiền lương quốc gia sẽ họp lần thứ 2

Tăng lương tối thiểu vùng 2024: Hội đồng Tiền lương quốc gia sẽ họp lần thứ 2

Hội đồng Tiền lương quốc gia sẽ họp lần thứ 2 để bàn về phương án tăng lương tối thiểu vùng áp dụng cho năm 2024. Dự kiến, việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng sẽ không áp dụng ngay từ đầu năm tới.

Hội đồng Tiền lương quốc gia đã phát giấy mời họp lần thứ 2 để bàn về lương tối thiểu vùng áp dụng cho năm 2024.

Theo nguồn tin từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, phiên họp này dự kiến sẽ diễn ra vào giữa tuần tới.

Lương tối thiểu vùng là mức lương tối thiểu được áp dụng cho các khu vực khác nhau trong cả nước.

Mỗi năm, Hội đồng Tiền lương quốc gia nhóm họp để thảo luận và đưa ra khuyến nghị về mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho năm tiếp theo. Sau đó, Chính phủ sẽ xem xét và quyết định mức lương tối thiểu vùng áp dụng trên toàn quốc.

Trước đó, Hội đồng đã tổ chức phiên họp đầu tiên vào tháng 8 năm nay để bàn về lương tối thiểu vùng áp dụng cho năm 2024.

Tuy nhiên, do còn nhiều ý kiến khác nhau và khó tìm được tiếng nói chung, Hội đồng tạm thời chưa thống nhất các phương án tăng lương tối thiểu vùng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng sẽ không áp dụng ngay từ đầu năm 2024.

Hiện tại, bộ phận kỹ thuật của Hội đồng vẫn chưa đưa ra báo cáo đánh giá và đề xuất về mức lương tối thiểu vùng cho năm tới. Dự kiến, trong phiên họp lần thứ 2, các thành viên Hội đồng sẽ tiếp tục thảo luận và đưa ra khuyến nghị về mức tăng lương tối thiểu vùng cho năm 2024.

Tuy nhiên, do phiên họp diễn ra vào những ngày cuối năm, khả năng lương tối thiểu vùng giai đoạn đầu năm 2024 sẽ không thay đổi là rất cao. Nếu Hội đồng thống nhất tăng lương tối thiểu vùng, việc điều chỉnh sẽ chỉ có thể diễn ra vào giữa hoặc cuối năm, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp chuẩn bị nguồn lực và phương án sản xuất - kinh doanh.

Theo thông lệ, Hội đồng Tiền lương quốc gia thường nhóm họp vào khoảng tháng 7-9 hàng năm để bàn về lương tối thiểu vùng áp dụng cho năm tiếp theo. Sau khi họp từ 2-3 phiên, Hội đồng sẽ chốt phương án khuyến nghị mức lương tối thiểu vùng. Dựa trên khuyến nghị của Hội đồng, Chính phủ sẽ quyết định mức lương tối thiểu vùng áp dụng trên toàn quốc cho năm tiếp theo.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện cho người lao động, đã đưa ra kiến nghị tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 thêm 5-6% so với mức hiện hành. Tuy nhiên, một số đại diện khác trong Hội đồng đã đề xuất không tăng lương tối thiểu vùng, lý do là doanh nghiệp mới phục hồi và còn nhiều khó khăn. Một số ngành nghề cũng đang gặp thiếu đơn hàng, dẫn đến tình trạng thiếu việc làm cho người lao động.

Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Việt Nam đã tăng lương tối thiểu ổn định và nhất quán từ năm 2015 đến nay. Từ mức 119 USD/tháng vào năm 2015, lương tối thiểu vùng hiện nay là 168 USD/tháng. Việc tăng lương tối thiểu vùng đã giúp tăng thu nhập thực tế của người lao động tại Việt Nam. Trong giai đoạn 2015-2022, lương tối thiểu tại Việt Nam đã tăng tổng cộng 19,8%.

Tuy lương tối thiểu vùng đã tăng, nhưng do ảnh hưởng của khó khăn kinh tế toàn cầu và lạm phát, Việt Nam là một trong số ít các quốc gia khu vực Đông Nam Á tăng lương tối thiểu vùng giúp tăng thu nhập thực tế của người lao động. Trong khi đó, hầu hết các quốc gia khác trong khu vực tăng lương tối thiểu với mức tăng thấp hơn lạm phát, dẫn đến giá trị tiền lương thực tế giảm so với giá hàng hoá.

Trước phiên họp lần đầu của Hội đồng Tiền lương quốc gia, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tiến hành một khảo sát với hơn 3.000 người lao động. Kết quả khảo sát cho thấy, tiền lương bình quân của người lao động là khoảng 6 triệu đồng/người/tháng, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, hơn 75% người lao động cho biết thu nhập hiện tại không đáp ứng đủ nhu cầu chi tiêu của họ, thậm chí không đáp ứng được một nửa nhu cầu sống. Một tỷ lệ hơn 17% người lao động phải thường xuyên vay nợ và không thể tự nuôi con dưới 18 tuổi. Chỉ hơn 26% người lao động có điều kiện để ăn thịt, cá trong các bữa ăn hàng ngày.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Khi nào Hội đồng Tiền lương quốc gia sẽ họp phiên thứ 2 để bàn về lương tối thiểu vùng?,Đại diện nào đề xuất tăng lương tối thiểu vùng và với tỷ lệ bao nhiêu?